Aanvaarding

puzzelstuk

De laatste jaren werd duidelijk dat aanvaarding bij mensen met chronische gezondheidsproblemen zoals diabetes, de kwaliteit van leven verhoogt. Er is echter geen eensgezindheid over wat we precies moeten begrijpen onder ‘aanvaarding’.

Chronische gezondheidsproblemen drukken een stempel op je leven. Diverse studies wijzen uit dat bij mensen die hun gezondheidsprobleem aanvaarden, hun levenskwaliteit verbetert. Daar staat tegenover dat aanvaarding een moeilijk en subjectief begrip is.

Bij aanvaarding wordt uitgegaan van drie centrale elementen:

1. Bewustwording

In de eerste plaats moet je je ervan bewust zijn dat geen genezing mogelijk is en dat je niet kunt terugkeren naar hoe het vroeger was.

2. Een andere focus

Ten tweede moet je de focus van je leven proberen te verleggen naar andere aspecten die geen verband houden met je diabetes.

3. Zoeken naar een nieuw levensperspectief

Het is ook belangrijk om aanvaarding niet te zien als een teken van zwakte of het einde van een zinvol leven. Toegepast op diabetes betekent ‘aanvaarding’ de overgang van een ‘ik zonder diabetes’ naar een ‘ik met diabetes’. Het gaat er om dat je jezelf in staat voelt om te zien dat je met diabetes een ander leven moet leiden, zonder dat de diabetes heel je leven moet beheersen. Aanvaarden betekent dat je op je eigen tempo een nieuw levensperspectief vindt waarvan de ziekte een onderdeel is. Het betekent niet dat je alles passief moet ondergaan of nooit eens kwaad of gefrustreerd mag zijn. Aanvaarding gebeurt immers niet van de ene dag op de andere. Het is vergelijkbaar met een rouwproces en verloopt met vallen en opstaan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht