Afval diabetesmateriaal en -medicatie

afvalcontainer

Door de dagelijkse diabetesbehandeling ontstaat onvermijdelijk heel wat afval. Het is belangrijk hier correct mee om te gaan. Pennaalden en lancetten moeten verwijderd worden via goedgekeurde naaldcontainers. Met vervallen medicatie kun je bij je apotheker terecht.

Pennaalden en lancetten

Pennaalden en lancetten voor op de vingerprikker houden een prikrisico in voor mensen betrokken bij de afvalverwerking. Daarom moeten deze materialen verzameld worden in een goedgekeurde naaldcontainer. Wanneer deze gevuld is tot aan de maximumlijn, sluit je deze met het voorziene definitieve sluitdeksel af en geef je de container af in het containerpark. Ze horen immers thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Goedgekeurde naaldcontainers zijn te koop via de apotheek, medische groothandel of Diabetes Liga. Dankzij de inspanningen van de Diabetes Liga bieden een aantal steden en gemeenten deze containers gratis aan. Je kan altijd eens navraag doen bij de dienst afvalbeheer van jouw gemeente om na te gaan of dit in jouw gemeente ook het geval is.


Insuline en andere medicatie

  • Niet lege insulinepatronen en voorgevulde insulinepennen, mag je terugbrengen naar je apotheker. Ook andere vervallen of oude medicatie zoals tabletten of incretinomimetica worden daar verzameld.
  • Lege insulinepatronen en -flesjes mogen samen met het glasafval verzameld worden. Er blijft altijd een restant insuline achter maar dit is verwaarloosbaar.
  • Lege voorgevulde insulinepennen mogen bij het gewone huisvuil. Uiteraard moet de pennaald er eerst afgedraaid worden en verzameld worden in de speciaal daarvoor goedgekeurde naaldcontainer.
  • Bijsluiters van medicatie en de kartonnen verpakking mogen bij het papier en karton.
  • Lege blisterverpakkingen horen thuis bij het gewone restafval.
  • Bloedglucosestrips, al dan niet gebruikt, mogen ook bij het restafval gegooid worden.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht