Artificiële pancreas

Insulinepomp

Bij een kunstpancreas wordt de bloedglucosespiegel automatisch onder controle gehouden en moet je dus zelf geen insuline meer spuiten. Deze technologie wordt volop onderzocht.

De bloedglucose prikken en insuline spuiten is voor heel wat mensen met diabetes een dagelijkse opgave met een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Bovendien leidt deze behandeling niet altijd tot een voldoende bloedglucoseregeling. Daarom wordt er nagedacht over technologische oplossingen die het werk van de pancreas volledig kunnen overnemen. Men spreekt van een closed loop’ systeem (letterlijk: gesloten cirkel). Een kunstpancreas of artificiële pancreas is in dat opzicht een belangrijk onderzoeksdomein. De oplossing bestaat eenvoudig gesteld uit een combinatie van meettechnologie (continue glucose monitoring), een computertoepassing en een insulinepomp. De nieuwste systemen bevatten een combinatie van een insuline- en glucagonpomp. Die twee hormonen hebben een tegengestelde werking: insuline verlaagt de bloedglucosewaarden, terwijl glucagon ze verhoogt. Op die manier kan het lichaam in normale omstandigheden de bloedglucosewaarden zeer nauwkeurig regelen. Daarom kan men verwachten dat de combinatie van insuline en glucagon in een kunstpancreas ook leidt tot een betere bloedglucoseregeling.

Net als een normale pancreas, geeft een kunstpancreas insuline af als de bloedglucosespiegel stijgt. De bloedglucosespiegel wordt zo veel beter geregeld en er is minder risico op verwikkelingen. Met een kunstpancreas hoef je zelf niet langer te spuiten of te bolussen. Al deze handelingen verlopen dan automatisch, en dat is iets waar veel mensen met diabetes van dromen.
 

Wat zijn de resultaten?

Onder meer onder impuls van het Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) is er de laatste jaren intensief onderzoek gebeurt naar de ontwikkeling en praktische toepassing van de kunstpancreas voor personen met type 1 diabetes.

De kunstpancreas werd zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen met type 1 diabetes getest. In recente studies kon worden aangetoond dat de kunstpancreas vooral een voordeel biedt voor de bloedglucoseregeling tijdens de nacht. Gebruik van de kunstpancreas zou de gemiddelde bloedglucosewaarde en het aantal ernstige hypo’s sterk verminderen in vergelijking met insulinepomptherapie. Belangrijk is dat dergelijk onderzoek werd uitgevoerd in een dagdagelijkse situatie, buiten de ziekenhuisomgeving.


Wat biedt de toekomst?

Uit de eerste studies mogen we besluiten dat de kunstpancreas een veelbelovende oplossing lijkt voor heel wat mensen met type 1 diabetes. Er moet nog meer onderzoek gebeuren naar het langdurig thuisgebruik van een kunstpancreas, die gedurende de hele dag wordt gedragen.

De toepassing van de kunstpancreas als standaardbehandeling is wellicht nog niet voor morgen, maar men verwacht dat er mogelijk al binnen een aantal jaar een eerste systeem op de markt komt.
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht