Belangen behartigen van mensen met diabetes

helpende hand

De Diabetes Liga komt op voor de belangen van iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt zodat men een zo normaal mogelijk leven kan leiden met zo weinig mogelijk hinderpalen op sociaal of medisch vlak.

Diabetes vraagt veel aandacht maar je kiest er niet voor om diabetes te krijgen. Daarom wil de Diabetes Liga dat je als persoon met diabetes maximaal toegang krijgt tot de beste zorg en ondersteuning.

In het verleden werden mede onder impuls van de vereniging al belangrijke stappen gezet om de diabeteszorg in ons land te verbeteren. Voorbeelden zijn de invoering van de diabetesconventie, de diabetespas en recenter ook het zorgtraject diabetes. Dit is uiteraard geen eindpunt. De komende jaren willen we blijven aan die kar trekken: wat goed is veilig stellen, bestaande knelpunten in de zorg aankaarten en als gesprekspartner van de overheid wegen op het beleid.

De Diabetes Liga wil ook dat iedereen met diabetes kan leven en werken zonder dat diabetes daarbij een hinderpaal vormt. We bieden steeds een luisterend oor aan wie met problemen geconfronteerd wordt en proberen misverstanden uit de wereld te helpen. We binden waar nodig ook de strijd aan met discriminerende praktijken. Op dat vlak is zeker nog wat werk aan de winkel. In de komende beleidsperiode willen we onder meer inzetten op een eerlijke en doorzichtige premieberekening bij verzekeringen.

Bekijk het volledig beleidsplan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht