Coronavirus: wat betekent mijn diabetes voor mijn werk? Kan/mag ik blijven werken?

De verstrengde maatregelen roepen veel vragen op over de mogelijkheid/verplichting tot het blijven werken. Personen met diabetes behoren tot de risicogroep, waardoor beschermende maatregelen op het werk extra belangrijk zijn. Of je moet blijven werken, hangt af van het bedrijf waar je werkt en je gezondheidstoestand.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug, contacteer dan jouw werkgever om na te gaan wat de verstrengde maatregelen voor jou betekenen.

Maak je je zorgen over je diabetes en jouw werksituatie? Ga hierover in gesprek met je werkgever en neem bij twijfel over je gezondheidstoestand contact op met je huisarts.

 

Kan ik door mijn diabetes thuisblijven van mijn werk?

Momenteel zijn er nog geen richtlijnen om personen in een risicogroep niet te laten werken. De overheid stimuleert wel om thuis te werken indien mogelijk.

Kan je niet thuiswerken? Leef dan een goede handhygiëne na en tracht met je werkgever af te spreken hoe jij kan beschermd worden bv. een ander takenpakket waarbij je minder in contact komt met mensen.

Heb je ontregelde bloedsuikerwaarden en/of vertoon je symptomen van een besmetting? Contacteer dan je huisarts.

Vertoon je geen ziekteverschijnselen en werd je toch thuis geplaatst door je arts omwille van je diabetes? Vraag dan na of dit gaat om profylactisch verlof of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bij profylactisch verlof is het niet gegarandeerd dat je loon blijft uitbetaald in deze periode. Neem dan contact op met je werkgever om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Ik werk in een ziekenhuis, er heeft een patiënt positief getest in het ziekenhuis. Hoe kan ik mezelf extra beschermen? Moet een personeelslid met hoog risico (zoals diabetes) administratieve taken krijgen of preventief thuisgeplaatst worden?


In principe volstaat het de algemene voorzorgsmaatregelen voor de zorgsector te volgen, om besmetting (door patiënten/collega’s) maximaal te voorkomen. Je kan eventueel wel bespreken met je werkgever wat (tijdelijk) mogelijk is.

 

 

Ik heb diabetes. Mijn werkgever houdt geen rekening met de hygiënevoorschriften. Wat doe ik best?

Het is de plicht van de werkgever om de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Neem hiervoor meteen contact op met je directe leidinggevende.

Hou je zelf aan de voorschriften door regelmatig je handen te wassen, afstand te bewaren en onnodig contact met personen te vermijden.

Bij ziekteverschijnselen, dien je zelf de verantwoordelijkheid te nemen om je huisarts te contacteren en thuis te blijven.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht