Diabetes! Wat nu?

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 300 kinderen jonger dan 15 jaar de diagnose diabetes. Elke diagnose is een schok voor het kind en zijn omgeving. Je draagt de aandoening levenslang in je rugzak mee. Toch kunnen kinderen met diabetes net zoals hun leeftijdsgenootjes genieten van het leven.

Als ouder te horen krijgen dat je kind diabetes heeft, is meestal het begin van een woelige, intense periode van verdriet, angst en onzekerheid. De meeste ouders en kinderen geven naderhand aan dat zij stapje voor stapje leerden omgaan met de aandoening en de behandeling. Tijd krijgen om geleidelijk aan gewoon te worden aan een andere levenswijze, is daarbij erg belangrijk. Daarnaast hebben ouders vaak nood aan medische informatie, een luisterend oor, steun van de omgeving en het medische team, maar vooral steun van elkaar.

 

Een woordje uitleg over diabetes type 1

Als bij kinderen de diagnose diabetes wordt vastgesteld, dan gaat het bijna altijd om diabetes type 1.

Bij diabetes type 1 valt het eigen afweersysteem de bètacellen van de alvleesklier aan. Men spreekt daarom van een auto-immuunaandoening. Het gevolg is dat het lichaam geen of onvoldoende insuline aanmaakt, waardoor de glucose niet tot in de lichaamscellen geraakt. Vandaar dat het vanaf de diagnose noodzakelijk is om levenslang insuline in te spuiten.

Over het ontstaan van diabetes type 1 is echter lang niet alles geweten. Wat men wel heel duidelijk weet, is dat diabetes type 1 niet veroorzaakt wordt door overgewicht of teveel snoepen.
Bij diabetes type 1 vindt men meestal antistoffen tegen de bètacellen van de alvleesklier, die verband houden met erfelijkheid. Rond de omgevingsfactoren die diabetes type 1 uitlokken, komen uit onderzoek verschillende hypothesen naar voor: virale infecties, het type voeding in het vroege leven, te weinig blootstelling aan het zonlicht … Tot op heden is het niet mogelijk diabetes type 1 te voorkomen of genezen, maar recent onderzoek geeft hoop.

 

Niet elk kind heeft diabetes type 1

De overgrote meerderheid van kinderen met diabetes heeft de klassieke type 1 vorm. Er zijn echter ook andere vormen, die sterk erfelijk zijn en zelfs op zuigelingleeftijd kunnen optreden. We spreken van MODY diabetes (Maturity Onset Diabetes of the Young). Het is belangrijk om een juiste diagnose te stellen, want sommige van deze MODY-types hebben geen behandeling met insuline nodig.

Door overgewicht kan er een resistentie tegen insuline ontstaan met type 2 diabetes tot gevolg. Hoewel in België nog zeldzaam, zien we dit type toch ook hier opduiken bij jongeren, een gevolg van verkeerde voedingsgewoonten en te weinig beweging. Deze vorm wordt in eerste instantie behandeld met aangepaste voeding en meer beweging.
 

Behandeling

Diabetes is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Een behandeling van diabetes is noodzakelijk omdat te hoge bloedsuikers zowel op korte als op lange termijn tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. In talrijke studies is aangetoond dat deze verwikkelingen door een goede behandeling van zowel de bloedsuikers als de andere risicofactoren voor hart- en vaatlijden, kunnen voorkomen worden.

 

De behandeling steunt op 3 pijlers:

  • gebruik van insuline dat de bloedsuiker verlaagt
  • goede medische opvolging
  • een gezonde levensstijl
 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht