Diabetesconventie

In België wordt de gespecialiseerde diabeteszorg in het ziekenhuis geregeld via een diabetesconventie. Er bestaan momenteel vijf types conventies. 

In ons land wordt de gespecialiseerde diabeteszorg in verschillende ziekenhuizen voorzien binnen de zogenoemde diabetesconventies. Een conventie is een overeenkomst tussen een dienst van het ziekenhuis en het RIZIV, die de financiering en omkadering vastlegt. Per aangesloten persoon ontvangt het ziekenhuis een zekere vergoeding die de kost voor beschikking gestelde materiaal en de personeelskost moet dekken.
In het kader van een conventie voorzien de diabetescentra intensieve opvolging door multidisciplinaire teams. Via die weg wordt bijvoorbeeld zelfzorgmateriaal ter beschikking gesteld en educatie aangeboden.

Om een bepaalde conventie te kunnen afsluiten, moet het ziekenhuis aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Een ziekenhuis kan op die manier wel meerdere types conventies hebben. Momenteel zijn er vijf conventies die elk een specifieke vorm van opvolging inhouden op basis van de aanwezige expertise:

  • Diabetesconventie voor volwassenen
  • Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten
  • Pompconventie
  • Sensorconventie
  • Voetconventie 
     
De conventie staat garant voor de opvolging van:
 
  • Personen met diabetes type 1 die volledig insulineafhankelijk zijn 
  • Personen met diabetes type 2 met ≥ 3 insuline-injecties/dag
  • Personen met diabetes type 2 die tijdelijk worden opgenomen in de conventie (bv. omwille van ontregelde bloedglucosewaarden door een cortisonebehandeling of chemotherapie bij kanker
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht