Diabetespreventie is een haalbare kaart

Wereldwijd is aangetoond dat een gezonde leefstijl het risico op type 2 diabetes duidelijk kan doen dalen bij personen met een verhoogd risio. Ook het onderzoeksproject HALT2Diabetes (2014-2016) bevestigde deze internationale evidentie.

Het pilootproject HALT2Diabetes (2014-2016) bevestigde dat de gebruikte tweestapsstrategie een efficiënte identificatie van hoogrisicopersonen toelaat. Nog belangrijker is dat de FINDRISC het mogelijk maakte een risicogroep te identificeren die bij een klassieke "glucocentrische" aanpak door de mazen van het net glipt.
 
Hoewel de rol van de huisarts als belangrijke figuur naar voor kwam voor het toepassen van de screeningsmethodiek en de doorverwijzing naar leefstijlaanbod, bleek tegelijk ook hoe essentieel de brede lokale sensibilisatie is om de doelgroep goed te bereiken die men via de huisarts mist. Hierbij kunnen ook andere zorgverleners zoals diëtisten, beweegcoaches, apothekers, ... een rol spelen.
 

Opvallend was ook dat de leefstijlbegeleiding zeer goed aansloeg bij de hoogrisicopersonen die het kregen voorgesteld. Hoewel HALT2Diabetes niet werd opgezet om effecten te meten, waren er op dat vlak toch enkele hoopgevende vaststellingen. Zowel op het einde van de 12 weken interventie als bij de follow-up 6 maanden erna, waren er namelijk significante verbeteringen te zien in leefstijlgedrag (gezonde voeding en beweging) en affect (positieve en negatieve emoties). Belangrijk ook is dat de FINDRISC-score bij follow-up maar liefst 2 punten lager lag dan voor de interventie.

 

Download hier het persbericht van 2016 met de belangrijkste resultaten toegelicht.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht