Educatie

diabeteseducator bij patiënt

Een goede kennis van je diabetes is een essentiële voorwaarde om je behandeling zelf in handen te nemen. De term ‘educatie’ wordt in dat opzicht vaak gebruikt. Het houdt in dat je kennis en inzicht over diabetes op een doelgerichte manier worden verhoogd. Je staat er gelukkig niet alleen voor. Zorgverleners die opgeleid zijn als diabeteseducator kunnen je hierbij helpen. 

De befaamde dr. Elliott Joslin sprak begin vorige eeuw de volgende gevleugelde woorden uit: “Wie zijn diabetes het best kent, leeft het langst”. Kennis vergaren is inderdaad een essentieel element om te komen tot een goede behandeling. Personen met diabetes worden hierin het best ondersteund met gerichte educatie op maat. Educatie is een moeilijke term die een heleboel inhoudt. Het puur leren is hierin belangrijk, maar het is veel meer dat. Bij diabetes komt heel wat kennis kijken. Je moet weten wat diabetes juist is, wat de problemen kunnen zijn en hoe je ze voorkomt … Maar kennis over voedingsstoffen, hoe de medicatie werkt, hoe je correct moet meten en spuiten, hoe je best een hypo opvangt … De theoretische kennis alleen zal niet voldoende zijn. Je moet ze ook nog toepassen én aanpassen aan wisselende omstandigheden. Belangrijk is om de motivatie te vinden om er dagelijks mee bezig te zijn. Educatie houdt een beetje van dit alles in. Het is vooral zoeken naar oplossingen die voor jou haalbaar zijn.
 

Wat is een diabeteseducator?

Bij de diagnose van diabetes geeft de arts je een beknopte uitleg over diabetes. Maar deze uitleg alleen is vaak onvoldoende om je leven met diabetes volledig in handen te nemen. Personen opgenomen binnen het zorgtraject diabetes type 2 en de diabetesconventie in het ziekenhuis, kunnen ook rekenen op meer uitgebreide informatie door de diabeteseducator. Afhankelijk van de situatie heb je recht op een aantal uur begeleiding

De diabeteseducator is iemand die een speciale opleiding rond diabetes heeft gevolgd en met een bredere kijk uitleg kan geven over diabetes. Vaak is deze persoon een verpleegkundige of diëtist, al kunnen bijvoorbeeld podologen of kinesisten de opleiding tot diabeteseducator ook volgen. De opdracht voor de diabeteseducator is heel divers. Hij of zij kan je bijstaan bij alle stappen in je diabetesbehandeling, zodat je als persoon met diabetes zelfstandig kunt omgaan met je aandoening en diabetes een plaats kunt geven. Per discipline zijn er bepaalde accenten. Een verpleegkundige zal bijv. meer aandacht besteden aan een goede spuit- en meettechniek. Voor specifieke vragen over voeding en advies op maat kun je terecht bij een diëtist. Heel wat diëtisten hebben een extra opleiding tot diabeteseducator genoten, maar ook bij diëtisten zonder deze opleiding kun je steeds terecht voor advies.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht