Een nalatenschap via jouw testament

Wie de Diabetes Liga vzw iets wil nalaten, kan dit best doen via een testament. Je bepaalt zelf of het gaat om een geldbedrag, onroerend goed, stuk grond ...

Heel wat mensen kiezen ervoor om bij hun overlijden, een deel van hun bezittingen na te laten aan een goed doel. Wil je je hart voor diabetes tonen door een nalatenschap (legaat) aan de Diabetes Liga vzw, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Wat je nalaat beslis je zelf. Dit kan gaan van een geldbedrag, onroerend goed of stuk grond, over aandelen of waardepapieren tot zelfs een antiek meubel of kunstvoorwerp.  Belangrijk is wel om dit officieel te laten vastleggen in een testament bij de notaris.

Wat is een testament ?

Een testament is een document waarin de erflater bepaalt wat er met het geheel (algemeen legaat) of een deel (bijzonder legaat) van zijn/haar goederen na overlijden moet gebeuren.

Een testament kan door de erflater steeds herroepen worden, hij/zij kan er bepalingen aan toevoegen of zelfs een volledig nieuw testament opstellen.

Wie kan een testament maken?

Iedereen die gezond van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe na overlijden zijn/haar goederen zullen verdeeld worden. Tot de leeftijd van 18 jaar zijn er beperkingen.

Een testament is strikt persoonlijk. Meerdere personen kunnen dus samen geen testament opmaken. Wel kunnen zij een gelijk(aardig) testament opmaken, elk op een afzonderlijk blad.

Wat is een duo-legaat?

Een duo-legaat is een interessante optie als je iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Bij een duo-legaat laat je een deel van jouw bezittingen na aan de Diabetes Liga vzw en begunstig je tegelijk jouw erfgenamen.

Het voordeel van deze formule is dat de erfgenaam de erfenis  als netto-bedrag ontvangt, zonder daar nog successierechten op te moeten betalen. Omdat de successierechten die een goed doel moet betalen op hun deel veel lager zijn dan die voor sommige erfgenamen, gaat er een veel kleiner deel naar de staat. Er blijft dus meer over om te verdelen, zowel voor de erfgenamen als voor het goede doel.

De precieze samenstelling van het duo-legaat moet steeds via de notaris geregeld worden. Afhankelijk van de graad van verwantschap van de erfgenamen kan de samenstelling variëren. Laat je steeds bijstaan bij het opmaken van een duo-legaat.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie?  
Contacteer Paul Deleye (algemeen directeur) via paul.deleye@diabetes.be.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht