Een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen

mensen arm in arm

De Diabetes Liga vormt een netwerk van mensen met diabetes en professionelen en creëert een aanbod met een meerwaarde voor haar leden en sympathisanten.

Als Diabetes Liga geloven we in de kracht van mensen om onze doelstellingen te helpen realiseren. We brengen daarom iedereen samen die actief is rond diabetes. De mix van mensen met diabetes en zorgverleners geeft de vereniging net haar uniek karakter.
Momenteel zijn er meer dan 500 vrijwilligers actief op verschillende niveaus binnen de organisatie. De Diabetes Liga wil haar vrijwilligers gerichter inzetten en volgens de eigen wensen en mogelijkheden bij de werking betrekken. Het vereenvoudigen van de structuur van de organisatie vormt daarom een belangrijk aandachtspunt in de komende periode.

We kiezen er bewust voor om lokaal sterk aanwezig te blijven. Dit is nog steeds de beste manier om de Diabetes Liga en haar werking dicht bij de mensen te brengen. De huidige plaatselijke afdelingen worden hierin zeker ondersteund. Waar nodig zullen we in de komende jaren nieuwe lokale (samen)werkingen proberen op te zetten.
Verder streeft de Diabetes Liga ook om haar werking naar verschillende doelgroepen uit te bouwen. Jong of oud, type 1 of type 2 diabetes, ouder van een kind met diabetes … er zijn heel wat verschillende noden en verwachtingen die moeten ingevuld worden. In de komende jaren willen we dit actiever opnemen en samen met de betrokken doelgroepen nieuwe projecten opzetten.

Wat we doen als Diabetes Liga is per definitie zinvol voor iedereen die bij diabetes betrokken is maar onze werking richt zich in eerste instantie naar de 22.000 leden. Leden hebben altijd een streepje voor bij de Diabetes Liga. In de komende periode willen we ons huidige aanbod (materiaal, vakanties, lokale activiteiten …) grondig evalueren en waar nodig meer afstemmen op wat de leden belangrijk vinden.

Bekijk het volledig beleidsplan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht