De artificiële pancreas

19-10-2019
Aula van het Ziekenhuis Oost LImburg (ZOL) , Schiepse Bos 6, 3600 Genk

De bloedglucose prikken en insuline spuiten is voor heel wat mensen met diabetes een dagelijkse opgave met een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Bovendien leidt deze behandeling niet altijd tot een voldoende bloedglucoseregeling. Daarom wordt er nagedacht over technologische oplossingen die het werk van de pancreas volledig kunnen overnemen. Men spreekt van een closed loop’ systeem (letterlijk: gesloten cirkel). Een kunstpancreas of artificiële pancreas is in dat opzicht een belangrijk onderzoeksdomein. De oplossing bestaat eenvoudig gesteld uit een combinatie van meettechnologie (continue glucose monitoring), een computertoepassing en een insulinepomp. De nieuwste systemen bevatten een combinatie van een insuline- en glucagonpomp. Net als een normale pancreas, geeft een kunstpancreas insuline af als de bloedglucosespiegel stijgt. De bloedglucosespiegel wordt zo veel beter geregeld en er is minder risico op verwikkelingen. Met een kunstpancreas hoef je zelf niet langer te spuiten of te bolussen. Al deze handelingen verlopen dan automatisch, en dat is iets waar veel mensen met diabetes van dromen.

Inschrijven via betaling vóór 10 oktober op BE97 0689 0831 9949 van Diabetes Liga p.a. Zoutleeuw met vermelding ZOL Genk

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht
692