Onder voorbehoud van coronamaatregelen: Geleid bezoek Museum Lambotte + tentoonstelling

05-09-2020
Museum Lambotte. Stuivenbergziekenhuis. , hoofdingang Poort 2. Lange Beeldekensstraat 267 , 2060 Antwerpen

Geleid bezoek Museum Lambotte.Museum van de geneeskunde + Tijdelijke tentoonstelling: Infectieziekten en het klimaat  door de eeuwen heen:een lat-relatie 


              

Tijdelijke tentoonstelling: Infectieziekten en het klimaat door de eeuwen heen.


De tentoonstelling wil de rol van het klimaat op infectieziekten in het verleden illustreren, alsmede in het licht van de huidige klimaatwijzigingen, aandacht besteden aan de mogelijke effecten ervan in de toekomst.

Zowel bacteriën, virussen als parasieten kunnen ziekten veroorzaken, respectievelijk epidemieën uitlokken, die soms hele bevolkingen kunnen decimeren. Anderzijds hebben klimaatveranderingen gezorgd voor bevolkingsmigraties, die op hun beurt in het verleden konden aanleiding geven  tot dood, oorlog, ziekte en vernietiging van gehele volksstammen.  Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is de pest. Doch ook meerdere andere infectieziekten hebben in het verleden een duidelijke relatie getoond met klimaatwijzigingen, menselijke migratiestromen en sociale wantoestanden.


DE COLLECTIE

De collecties van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg omvatten voorwerpen die gebruikt werden in de loop van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw in de geneeskunde en de verpleegkunde. Een aantal voorwerpen evenwel gaan terug tot de zestiende  eeuw. Alle medische specialiteiten zijn vertegenwoordigd. Het opzet is om  een zo volledig mogelijke beeld te geven van evolutie van de gezondheidszorg

Inschrijven vóór 20 augustus 2020.

Prijs:  Inkom + gids: Leden (+ partner): € 10 pp. Niet-leden: € 13 pp

Max 15 pers

Inschrijving definitief na storting op rekening: BE24 0689 0831 8838 van Diabetes Liga Antwerpen Zuid, met vermelding Lambotte, naam, lidnr, aantal deelnemers

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht
802