Financiële tegemoetkomingen

Als ouder van een kind met diabetes heb je in de meeste gevallen recht op een aantal financiële tegemoetkomingen zoals de verhoogde kinderbijslag of de reisvergoeding voor de verplaatsingen van en naar de kinderconventie. Met vragen hierover kun je steeds terecht bij de sociaal assistent van het kinderconventiecentrum of het ziekenhuis.  

Verhoogde kinderbijslag

Als je een kind met diabetes hebt, heb je vaak ook recht op een verhoogde kinderbijslag. Om te bepalen of je kind hiervoor in aanmerking komt, wordt rekening gehouden met:

  • de aandoening op zich;
  • de gevolgen van diabetes op de deelname van je kind aan het dagelijkse leven;
  • de gevolgen van diabetes voor het gezin.

 

Je krijgt de verhoging niet zomaar. Om een aanvraag te doen moet je in eerste instantie contact opnemen met je kinderbijslagfonds. Zij maken je vraag over aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. De FOD Sociale Zekerheid zal een procedure opstarten om te bepalen op welke toeslag je kind recht heeft. De procedure bestaat onder andere uit het vervolledigen van een medische vragenlijst door de behandelende arts, een vragenlijst die je als ouder moet invullen én bezoek aan de medische dienst van de FOD. De procedure kan enkele maanden in beslag nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij je kinderbijslagfonds dat je kinderbijslag uitbetaalt of bij Famifed.
 

Kilometervergoeding

Alle kinderen (jonger dan 18 jaar) die worden opgevolgd in een kinderconventie hebben recht op een kilometervergoeding voor de verplaatsingen van en naar het conventiecentrum. Dit wordt berekend op basis van de afstand tussen de hoofdverblijfplaats van je kind en de kinderconventie en bedraagt 0,25 euro per kilometer. Kinderen die worden behandeld in een gewone diabetesconventie hebben geen recht op deze kilometervergoeding. Het kinderconventiecentrum bezorgt de nodige documenten voor de terugbetaling.

 

Andere tegemoetkomingen

Sommige gemeenten bieden een extra tegemoetkoming aan. Meestal vind je hierover alle informatie op de website van de gemeente of kun je het navragen bij de Dienst Bevolking.

Ook de mutualiteiten bieden extra voordelen aan. Deze voordelen zijn per mutualiteit verschillend en vaak ook regiogebonden. Je informeert hiervoor dus best bij je eigen ziekenfonds.

Voor meer informatie rond de financiële tegemoetkomingen kun je steeds terecht bij de sociaal assistent van het kinderconventiecentrum of het ziekenhuis.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht