HALT2Diabetes

HALT2Diabetes is één van de belangrijkste projecten binnen de beheersovereenkomst "Preventie van type 2 diabetes". In dit lokale pilootproject wordt een geïntegreerde strategie onderzocht om hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes op te sporen en te begeleiden naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. 

HALT2Diabetes symposium: diabetespreventie van piloot tot praktijk

! SAVE THE DATE !

In de pilootstudie HALT2Diabetes werden de essentiële randvoorwaarden en mogelijke knelpunten voor lokale diabetespreventie in kaart gebracht om te komen tot een adviesrapport op Vlaams niveau. De resultaten zijn verwerkt en veelbelovend.
 

Ben je benieuwd naar de resultaten en de toekomst van diabetespreventie in Vlaanderen?
Stip dan alvast 26/11/2016 aan in je agenda.

Meer info: HALT2Diabetes symposium: diabetespreventie van piloot tot praktijkWat is HALT2Diabetes

HALT2Diabetes staat voor Haalbaarheid van Lokale Preventie van Type 2 Diabetes. Het is een haalbaarheidsstudie waar zowel het opsporen als het begeleiden van hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes naar een gezonde leefstijl deel van uitmaakt. Hierbij zullen de essentiële randvoorwaarden en mogelijke knelpunten voor lokale diabetespreventie in kaart worden gebracht om te komen tot een gericht advies voor diabetespreventie op Vlaams niveau.

Voor de eerste keer in Vlaanderen wordt een geïntegreerde strategie uitgetest om type 2 diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen bij hoogrisicopersonen. Deze strategie is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke knowhow uit binnen- en buitenland.

HALT2Diabetes werd in pilootfase uitgevoerd in de regio’s Gent-Merelbeke-Melle-Destelbergen en Haspengouw.


Fundamenten van HALT2Diabetes

Inhoudelijk stoelt HALT2Diabetes op een aantal pijlers die essentieel zijn om kwalitatief aan preventie van type 2 diabetes te doen:

  • Creëren van bewustzijn over diabetes(preventie) en sensibilisatie in de lokale gemeenschap.

  • Deskundigheidsbevordering bij zorgverleners over preventie van type 2 diabetes (o.a. huisartsen en apothekers).

  • Implementeren van een model voor screening, vroegdetectie en preventie van type 2 diabetes in de eerste lijn (huisartsenpraktijk).

  • In kaart brengen van en voorzien in een geschikt leefstijlaanbod voor hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes na doorverwijzing door de huisarts (o.a. een innovatief leefstijlprogramma in groep).


Timing

In 2012 en 2013 werden de krijtlijnen van HALT2Diabetes uitgetekend en de nodige voorbereidingen getroffen om HALT2Diabetes vanaf 2014 uit te rollen (fase 1).

HALT2Diabetes werd officieel gelanceerd op 23/06/2014. Dit was het moment dat huisartsen konden starten met de implementatie van HALT2Diabetes in hun praktijk (screenen/opsporen van hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes en hen doorverwijzen naar het geschikte leefstijlprogramma). De lancering werd bekendgemaakt op lokaal en Vlaams niveau via diverse communicatie-acties: persconferenties, uitsturen van persberichten, publicaties, mailing, nieuwsbrieven, nieuwsberichten op lokale TV …

De eigenlijke implementatie van het pilootproject liep van 23/06/2014 tot en met 31/09/2015. De rekrutering bij de huisartsen werd beëindigd op 31/01/2015 (fase 2) en de leefstijlprogramma’s werden afgerond na de zomervakantie 2015 (fase 3).

De evaluatie van HALT2Diabetes ging van start in het najaar 2015 (fase 4). Het finale advies zal eind 2016 worden ingediend bij de Vlaamse overheid (fase 5).


Lokale partners

  • Regio Gent, Merelbeke, Melle en Destelbergen: LMN Samen in Zorg, huisartsenverenigingen Gent-Merelbeke, beroepsvereniging voor apothekers KOVAG, de Gentse wijkgezondheidscentra en lokale dienstencentra, Stad Gent en OCMW Gent en de lokale gemeentebesturen en OCMW’s Destelbergen, Merelbeke en Melle.

  • Regio Haspengouw: in nauwe samenwerking met het Huis voor Chronische Zorg, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Sint-Truiden, Borgloon en omgeving, Huisartsenkring Sint-Truiden en omgeving, Huisartsenkring Kanton Borgloon, beroepsvereniging voor apothekers KLAV en de Haspengouwse gemeenten (Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen).


Documenten

 

In samenwerking met: 

Met de steun van:

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht