HALT2Diabetes

 In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken. Dit project loopt in opdracht van de Vlaamse overheid en in nauwe samenwerking met Vlaams Instituut Gezond Leven en Domus Medica. 

Preventie van type 2 diabetes. Nu tijd voor actie!

De prevalentie van type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen neemt wereldwijd toe, vooral gedreven door een toename in obesitas, onze sedentaire levensstijl en de vergrijzing van de bevolking.

Klinische studies hebben wereldwijd aangetoond dat intensieve leefstijlinterventies bij personen met prediabetes de evolutie naar type 2 diabetes op een drietal jaar met 50 tot 60% kunnen verminderen. Bovendien treedt er een duidelijke verbetering van het cardiovasculaire risicoprofiel op. Dit biedt mogelijkheden voor gerichte diabetespreventie.

In kader van het partnership met de Vlaamse overheid voor de preventie van type 2 diabetes bouwt de Diabetes Liga sinds 2012 activiteiten uit om diabetespreventie te stimuleren in Vlaanderen. Zoet Zwanger en HALT2Diabetes zijn twee projecten binnen deze samenwerking die momenteel lopende zijn.

HALT2Diabetes werd van 2014 t.e.m. 2016 uitgevoerd in regio Gent en Haspengouw om de haalbaarheid te onderzoeken van de internationaal gevalideerde strategie in Vlaanderen. Verder werden de essentiële randvoorwaarden en mogelijke knelpunten van deze methodiek in kaart gebracht voor verdere implementatie in volledig Vlaanderen. Domus Medica en Vlaams Instituut Gezond Leven waren de belangrijke andere gesubsidieerde partners. Ook apothekers en lokale partners werden nauw betrokken in heel het proces.

 

Wat is HALT2Diabetes

In de geïntegreerde HALT2Diabetes strategie wordt een internationaal gevalideerde tweestapsstreening, met de FINDRISC diabetes risicotest als eerste stap, gebruikt bij 45-plussers. Deze vragenlijst kan worden afgenomen in de huisartsenpraktijk maar wordt ook breed verspreid via de community. Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd en geautomatiseerd protocol wordt dan aan verdere cardiometabole risicoprofilering gedaan door de huisarts. 

Personen geïdentificeerd met een duidelijk verhoogd risico krijgen toegang tot de nodige leefstijlbegeleiding. 

 

Diabetespreventie in Vlaanderen is een haalbare kaart

Het pilootproject HALT2Diabetes (2014-2016) bevestigde dat de gebruikte tweestapsstrategie een efficiënte identificatie van hoogrisicopersonen toelaat. Nog belangrijker is dat de diabetes risicotest (FINDRISC) het mogelijk maakte een risicogroep te identificeren die bij een klassieke "glucocentrische" aanpak door de mazen van het net glipt.

Hoewel de rol van de huisarts als belangrijke figuur naar voor kwam voor het toepassen van de screeningsmethodiek en de doorverwijzing naar leefstijlaanbod, bleek tegelijk ook hoe essentieel de brede lokale sensibilisatie is om de doelgroep goed te bereiken die men via de huisarts mist. Hierbij kunnen ook andere zorgverleners zoals diëtisten, beweegcoaches, apothekers, ... een rol spelen.

Opvallend was ook dat de leefstijlbegeleiding zeer goed aansloeg bij de hoogrisicopersonen die het kregen voorgesteld. Hoewel HALT2Diabetes niet werd opgezet om effecten te meten, waren er op dat vlak toch enkele hoopgevende vaststellingen. Zowel op het einde van de 12 weken interventie als bij de follow-up 6 maanden erna, waren er namelijk significante verbeteringen te zien in leefstijlgedrag (gezonde voeding en beweging) en affect (positieve en negatieve emoties). Belangrijk ook is dat de FINDRISC-score bij follow-up maar liefst 2 punten lager lag dan voor de interventie.

Download hier het persbericht met de belangrijkste resultaten toegelicht.

 

Vlaamse uitrol van HALT2Diabetes

De Diabetes Liga heeft de opdracht gekregen om de komende jaren de Vlaamse implementatie van HALT2Diabetes te coördineren. Hiervoor werken we nauw samen met de Vlaamse overheid, partnerorganisaties zoals Domus Medica en Vlaams Instituut Gezond Leven en betrokken partnerorganisaties zoals diëtisten- en apothekersverenigingen.

Ook voor lokale besturen en ziekenfondsen is een belangrijke rol weggelegd. 

Begin 2019 zal HALT2Diabetes van start gaan in de regio's Menen - Wevelgem - Wervik en Mechelen - Heist-Op-Den-Berg. Vanaf eind 2019 kunnen ook andere Vlaamse regio's een kandidatuur indienen om ook HALT2Diabetes-regio te worden.

 

Documenten

  • Affiches HALT2Diabetes

​Twee soorten affiches om te gebruiken binnen acties ter preventie van type 2 diabetes: "Hoe groot is jouw risico?", "Verminder jouw risico".

  • Brochure HALT2Diabetes

Brochure die informeert over de verschillende risicofactoren voor type 2 diabetes en die concrete leefstijltips geeft om dit risico aan te pakken.

  • HALT2Diabetes risicotest

Vragenlijst om jouw risico op type 2 diabetes in kaart te brengen.

  • E-Learning diabetespreventie voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn

Als diëtiste actief in de eerste lijn kan je een belangrijke rol spelen in de preventie van type 2 diabetes door personen met een verhoogd risico te sensibiliseren en te ondersteunen om de nodige preventieve stappen te nemen. 
Via de online E-Learningmodule kan je op een efficiënte en aangename manier bijscholen over dit onderwerp.

  • Standpunt van de Diabetes Liga betreffende het gebruik van de bloedglucosemeter voor screening naar en diagnose van diabetes

Als partner van de Vlaamse overheid ontwikkelt de Diabetes Liga enkel tools en methodieken die op een wetenschappelijk gefundeerde manier bijdragen tot de preventie van type 2 diabetes. 
Zogenaamde "prikacties" die nog steeds op lokaal niveau worden georganiseerd onder het mom van "bewustmaking", hebben hier geen plaats in. De bloedglucosemeter heeft immers geen enkele waarde als screeningsmiddel en bovendien houdt het ondoordacht gebruik in kader van prikacties (bijv. op beurzen) gezondheidsrisico's in. Om die redenen heeft de Diabetes Liga hierover een duidelijk standpunt ingenomen.

 

Partners

 

                    

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht