Hulp van je zorgverleners

doktersoverleg

Een succesvolle behandeling van diabetes is in de eerste plaats teamwork. De diabeteszorg is in België zeer sterk uitgebouwd en je kunt rekenen op de steun van verschillende zorgverleners. Ze hebben elk hun specifieke expertise. Op die manier zullen ze samen met jou je diabetes onder controle proberen te krijgen én te houden. 

Bij wie kun je terecht?
 

 • Huisarts: is je eerste aanspreekpersoon als je diabetes type 2 hebt. Hij/zij coördineert de behandeling en zal samen met jou de doelstellingen uitstippelen. Bij hem/haar kun je ook terecht voor je voorschriften, om allerlei attesten aan te vragen of om een voortraject diabetes of een zorgtraject diabetes type 2 op te starten (als je aan de voorwaarden voldoet). Indien nodig zal hij/zij je doorverwijzen naar de specialist of een andere zorgverlener.
  Heb je diabetes type 1, dan zal er iets minder frequent contact zijn met je huisarts in het kader van je diabetesbehandeling. Je kunt uiteraard nog steeds bij je huisarts terecht, bijv. voor een jaarlijkse griepvaccinatie.
   
 • Diabetesspecialist (endocrinoloog – diabetoloog): heeft door zijn/haar specialisatie heel wat ervaring in diabetes en werkt samen met je huisarts en andere zorgverleners om je diabetes optimaal te behandelen.
  Heb je type 1 diabetes, dan is het de diabetesspecialist die binnen de conventie van het ziekenhuis je behandeling zal opvolgen. Uiteraard gebeurt dit in afspraak met de andere leden van het diabetesteam.
  Heb je diabetes type 2, dan is een jaarlijks bezoek aan de diabetesspecialist verplicht in het kader van het zorgtraject. Eventueel kun je ook doorverwezen worden voor verder onderzoek en behandeling. Als de behandeling intensiever wordt (meerdere insuline-injecties), word je voornamelijk door de diabetesspecialist binnen de conventie opgevolgd.
   
 • Diabeteseducator: is een verpleegkundige of diëtist die een bijkomende opleiding rond diabetes heeft gevolgd. De diabeteseducator informeert je over diabetes en helpt bij de noodzakelijke veranderingen in je levenswijze, wat educatie wordt genoemd. Daarnaast leert hij/zij ook de injectietechnieken aan (verpleegkundige).
  De educator die actief is binnen het zorgtraject diabetes type 2 (eerste lijn), kiest samen met jou een geschikte glucosemeter, begeleidt je gedurende het hele traject en helpt je de voorgestelde behandeling zo goed mogelijk op te volgen.
  Wordt je opgevolgd voor diabetes type 1, dan maakt een diabeteseducator ook deel uit van je begeleidend diabetesteam in het ziekenhuis.
   
 • Diëtist: is dé specialist op het vlak van voeding. Hij/zij geeft persoonlijk voedingsadvies en zal je helpen om je gewicht onder controle te houden. Bepaalde diëtisten hebben ook een bijkomende opleiding rond diabetes gevolgd, we spreken dan over diëtist-educatoren.
  Iedereen met diabetes heeft recht op een zekere tegemoetkoming voor de begeleiding door een diëtist. Heb je diabetes type 2 dan kan dit binnen het tegemoetkomingssysteem van het voortraject diabetes of het zorgtraject. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. Er zijn ook diëtisten die werkzaam zijn in een diabetesteam binnen het ziekenhuis (tweede lijn).
  Op zoek naar een diëtist?
   
 • Podoloog: is dé voetspecialist. Hij/zij zal bij klachten je voeten onderzoeken en zo nodig verder behandelen. Binnen het zorgtraject diabetes type 2 heb je recht op een zekere tegemoetkoming voor advies door een erkende podoloog. Let wel, dit is steeds op doorverwijzing van de arts. Sommige podologen werken als zelfstandige, andere zijn werkzaam in het ziekenhuis bijv. in de voetkliniek.
  Op zoek naar een erkende podoloog?
   
 • Oogarts: controleert je ogen grondig tijdens een jaarlijks oogonderzoek in het kader van je diabetes, om eventuele oogletsels tijdig te kunnen opsporen en behandelen.
   

Uiteraard kunnen nog heel wat andere zorgverleners een rol spelen in de behandeling van je diabetes. Denk maar aan de apotheker, tandarts, kinesist, psycholoog of specialisten zoals de cardioloog, neuroloog. Ook bij hen kun je indien nodig terecht voor opvolging en begeleiding. Je kunt dit best bespreken met je behandelend arts (huisarts of diabetesspecialist), zodat zij je kunnen doorverwijzen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht