Hyper (te hoge bloedsuiker)

Een hyperglycemie zal je niet altijd meteen voelen, maar toch is het belangrijk hoge suikerwaarden goed op te volgen. Niet behandelen betekent een gevaar voor uitdroging en, bij personen met diabetes type 1, voor verzuring van het bloed.

Er is sprake van hyperglycemie of “hyper” als je bloedsuikerwaarde sterk oploopt en boven de 250 mg/dl blijft. Een hyperglycemie ontstaat meestal geleidelijk, met een verloop over enkele uren tot dagen. Maar ook in dit geval is tijdig opsporen en bijsturen de boodschap. Op korte termijn kan een hyperglycemie leiden tot uitdroging en bij personen met diabetes type 1 tot de vorming van ketonen, dat kan op zijn beurt leiden tot ketoacidose (= verzuring van het bloed). Als de bloedsuikers te lang hoog blijven, bestaat het risico op beschadiging van hart- en bloedvaten, nieren en ogen.

Een hyperglycemie kan verschillende oorzaken hebben:

  • ziekte
  • te veel eten
  • onvoldoende lichaamsbeweging
  • onvoldoende gebruik van insuline
  • ongebruikelijke, belangrijke stress
  • bepaalde medicatie
  • onbekende oorzaak

 

Symptomen

De verschijnselen bij een hyperglycemie zijn: veel plassen, veel dorst en vermoeidheid. Bij langdurig hoge waarden kan men ook vermageren. Je hebt niet altijd last van deze symptomen bij een verhoogde bloedsuikerspiegel, maar toch is het belangrijk om hoge bloedsuikerwaarden goed op te volgen en te behandelen.
 

Ketoacidose

Bij personen met diabetes type 1 is er vooral gevaar voor ketoacidose. Bij dit proces komen er giftige stoffen, ‘ketonen’ vrij, die de zuurtegraad van het bloed verhogen en zo tot celbeschadiging kunnen leiden en coma. Ketonen zijn opspoorbaar in de urine of in het bloed met teststrips. Symptomen van ketoacidose zijn: braken, algemeen zwaktegevoel en slaperigheid, wazig zicht, maagklachten, adem die naar appeltjes ruikt, gevoel van ademnood en diepe ademhaling. Verwittig steeds onmiddellijk je arts bij dergelijke symptomen.
 

Behandeling hyperglycemie bij diabetes type 2

Bij een eenmalig verhoogde waarde hoef je niet meteen te panikeren. Maar als de waarden regelmatig en aanhoudend verhogen, is het aangewezen de behandelend arts te contacteren. Belangrijk is vooral om voldoende te drinken om uitdroging te vermijden. Als je een glucosemeter hebt, kan je bij een hyperglycemie regelmatig de bloedsuikerspiegel controleren. Anders moet je de huisarts vragen om dit te doen. Na een hyperglycemie is het belangrijk om te onderzoeken wat er de oorzaken van waren en daar lessen uit te trekken. Weet echter dat niet elke hyperglycemie te verklaren is. Soms stijgt de bloedsuiker zonder een duidelijk aanwijsbare reden.
 

Behandeling hyperglycemie bij diabetes type 1

Regelmatige glycemiecontrole is steeds van belang. Naast meten is natuurlijk ook reageren belangrijk. Bij een te hoge glycemie moet je extra insuline inspuiten. Je kan je hierbij baseren op het bijspuitschema dat je krijgt van je behandelend team. Vergeet ook niet om voldoende te drinken. Voor personen met diabetes type 1 is het bij waarden vanaf 250 mg/dl en zeker als je ziek bent, buikpijn hebt of moet braken, ook belangrijk de aanmaak van ketonen zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit kan gemakkelijk thuis gebeuren. Als er ketonen zijn, is een snelle aanpassing van de insulinedosis nodig om ontsporing tot diabetische ketoacidose te voorkomen. Met behulp van specifieke teststrips kun je de aanwezigheid van ketonen in je urine bepalen. Als je meer kans hebt om snel ketonen aan te maken of tot een risicogroep behoort, is het aangewezen de aanwezigheid van ketonen op te sporen via bloedonderzoek. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld kleine kinderen, personen met een insulinepomp, zwangere vrouwen en mensen die al vaak ketonen hebben aangemaakt. Een specifieke meter laat je toe bloed van een vingerprik (capillair bloed) te onderzoeken door middel van een ketonenstrip. Deze zijn nauwkeuriger dan urinestrips, maar wel veel duurder.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht