Inschrijving Evenement

Een dagje uit met de ezels van ErgoEzel

19-05-2019
<p><br>Inschrijving pas geldig na overschrijven&nbsp; deelnamekosten op rekening nr:BE24 0689 0831 8838 van DIABETES LIGA - PA ANTWERPEN ZUID&nbsp;met vermelding van: Ezeldag, naam en lidnummer, aantal volw en kind</p><p>.De doelstelling van deze dag&nbsp; is om het welzijn van de deelnemers te vergroten. Enerzijds door het contact met de ezels, wat volgens verschillende onderzoeken een positief effect heeft op de bloeddruk, ademhaling en hartritme<br>en anderzijds door de fysieke activiteit.</p><p>&nbsp;</p><p>Programma: zie verder.</p>

Inschrijven voor dit evenement als niet-lid