Je aangepast rijbewijs afhalen

rijbewijs

Het aangepast rijbewijs moet je afhalen bij de Dienst Bevolking van jouw gemeente. Je moet hiervoor een eenmalige administratieve kost betalen. 

Als je je aangepaste rijbewijs afhaalt bij de Dienst Bevolking van jouw gemeente, moet je volgende zaken bijhebben:

  • Rijgeschiktheidsattest
  • Oud rijbewijs

 

Wat kost het aangepast rijbewijs?

Bij je eerste aanvraag voor een aangepast rijbewijs, wordt een administratieve kost aangerekend. De hernieuwing is (meestal) gratis. De Diabetes Liga heeft in het verleden sterk geijverd voor de afschaffing van de kost van deze hernieuwing om medische redenen.
Opgelet: bij de hernieuwing van een professioneel rijbewijs moet je nog steeds een administratieve kost betalen.

Sinds de invoering van het elektronisch rijbewijs in bankkaartmodel, moet iedereen om de 10 jaar zijn/haar rijbewijs hernieuwen en hier een administratieve kost voor betalen. Omdat mensen met diabetes nooit een rijbewijs krijgen dat langer dan 5 jaar geldig is, verandert er voor hen dus niets.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht