Met diabetes op de werkvloer

vrouw aan bureau

Diabetes vormt doorgaans geen probleem om een bepaalde job uit te oefenen. Je hoeft dit dan ook niet te vermelden in een sollicitatiebrief of -gesprek. Een goede voorbereiding voor je eerste werkdag, zal ervoor zorgen dat alles vlot verloopt.

Beroepskeuze

Je hoeft je job zeker niet in functie van je diabetes te kiezen. Maar toch kan diabetes soms een invloed hebben op de keuze. Zo zijn personen met diabetes (op insuline of medicatie die een hypo kan veroorzaken) vaak uitgesloten voor bepaalde (veiligheids)functies zoals politieagent, piloot, brandweerman, militair, treinbestuurder en -conducteur. Je zal ook op medisch vlak met een aantal zaken rekening moeten houden. Informeer je dus op voorhand naar de eventuele medische criteria voor een bepaald beroep.
 

Sollicitatiegesprek

Omdat je nooit weet hoe rekruteerders reageren, is het aangewezen je diabetes niet te vermelden in je sollicitatiebrief. Vooral omdat medische aandoeningen tot de privésfeer behoren. Er bestaat dus geen enkele verplichting om ze te vermelden. Ook bij een sollicitatiegesprek mogen eventuele werkgevers niet naar je gezondheid vragen.
Bij een gesprek moet je op korte tijd een mogelijke werkgever overtuigen. Dat lukt het best met een goede voorbereiding. Beslis tijdens je voorbereiding wat je wel en niet kwijt wil over je diabetes en op welke manier. Laat je niet overvallen door onverwachte vragen.


Gezondheidsbeoordeling

Een gezondheidsbeoordeling mag pas op het einde van de selectieprocedure gebeuren en mag niet dienen om te selecteren. De arbeidsgeneesheer zal nagaan of je gezondheidstoestand je in staat stelt de job naar behoren uit te oefenen, maar ook of je toekomstige job je gezondheid niet zal schaden. Het spreekt voor zich dat je hier wel over je diabetes moet praten. Een arbeidsgeneesheer is gebonden aan het beroepsgeheim en mag enkel meedelen aan de werkgever of je al dan niet geschikt bent voor de job, eventueel onder voorwaarden. Een ingevuld diabetesdagboekje met je resultaten van de laatste maanden kan handig zijn om mee te nemen. Stel eventueel ook een contact tussen de arbeidsgeneesheer en je behandelend arts voor om misverstanden uit de weg te ruimen.
 

De eerste werkdag

Bespreek een eerste werkdag steeds op voorhand met je behandelend team. Verminder voorzichtigheidshalve de insulinedosis lichtjes en hou steeds extra koolhydraten bij de hand. Controleer indien nodig eens extra je bloedsuikerwaarden om te zien hoe hoog je glycemiespiegel is. Breng de mensen met wie je het meest samenwerkt op de hoogte van je diabetes en geef hen de nodige informatie over hypoglycemie.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht