Algemene stellingen i.v.m. diabetes en COVID-19 - Positie Diabetes Liga en Association du Diabète

11-05-2020

Diabetes en infectie

Er is geen verhoogd risico op infectie met SARS-CoV-2 bij mensen met diabetes.

 

COVID-19 en diabetesproblemen

Bij COVID-19 ziekte hebben mensen met diabetes een risico op ontregeling van hun glycemie.

Extra aandacht voor glycemieregeling is geboden bij koorts, met aanpassing van glucose-verlagende medicatie (zoals insuline). Mensen met type 1 diabetes moeten in het bijzonder bedacht zijn op diabetische ketoacidose. Bij twijfel dient contact opgenomen met het diabetesteam.

 

Diabetes en COVID-19 verloop

Slecht COVID-19 verloop (verhoogd risico op hospitalisatie, verhoogd risico op opname op intensieve zorgen, verhoogd risico op overlijden) is frequenter bij mensen met type 2 diabetes met multimorbiditeit: combinatie met overgewicht, arteriële hypertensie, cardiovasculair lijden, nierlijden.

Slecht COVID-19 verloop bij deze mensen is frequenter bij slecht geregelde diabetes.

Er zijn geen argumenten op een slechter COVID-19 verloop bij mensen met type 1 diabetes vergeleken met de algemene bevolking.

Let op: diabetes staat niet stil tijdens de COVID-19 epidemie. Verwikkelingen van diabetes (voetproblemen, pijn op de borst, onwel zijn) dienen bewaakt te worden en bij twijfel dient contact genomen te worden met de huisarts of het diabetesteam.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht