Coronacrisis: voorwaarden zorgtraject diabetes tijdelijk versoepeld

24-04-2020

Door de coronacrisis worden heel wat niet-dringende consultaties uitgesteld. Voor 2020 zijn daarom de verplichtingen om het zorgtraject te kunnen behouden versoepeld.

Personen met diabetes type 2 die worden behandeld met een inspuitbare diabetesmedicatie (incretinemimeticum of 1-2 insuline-injecties/dag) of bij wie dit overwogen wordt, kunnen gebruik maken van het zorgtraject diabetes type 2.

Het zorgtraject biedt een aantal voordelen, maar je hebt ook een aantal verplichtingen opdat het zorgtraject kan worden verder gezet. Zo dien je normaal per jaar minstens 2 contacten (raadpleging of huisbezoek) te hebben met de huisarts én minstens 1 contact met de diabetesspecialist. Je dient ook over een globaal medisch dossier te beschikken Onder een jaar verstaat men een periode van 12 maanden vanaf de start- of verjaardatum van het zorgtraject.

Voor het jaar 2020 worden de verlengingsvoorwaarden voor de zorgtrajecten diabetes type 2 versoepeld:

  • Het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts wordt verminderd van 2 naar 1.
  • De referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een diabetesspecialist (arts-specialist) wordt eenmalig verlengd tot 24 maanden.
  • Er wordt niet gecontroleerd of de ondertekenende huisarts het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier heeft aangerekend.


Meer info vind je hier

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht