Diabetes Liga publiceert nieuw Vlaams ‘Voedingsprotocol bij diabetes’

30-04-2019

GENT, 30 april 2019 – Bij de aanpak van diabetes, zowel type 1 als type 2,  speelt een gezonde leefstijl een grote rol. Gelukkig staan diabetici er niet alleen voor en worden zij bijgestaan door diabetesprofessionals in het bereiken van o.a. gezond leef- en eetgedrag. De Diabetes Liga heeft de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring die diëtisten en andere zorgverleners hierbij kan ondersteunen, gebundeld in één overzichtelijk naslagwerk, namelijk het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’.

Up to date Vlaams voedingsprotocol
Het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’ is reeds een aantal jaar dé praktische A tot Z leidraad ter ondersteuning van de voedingsbehandeling van diabetici. Hogescholen gebruiken het protocol ook als lesmateriaal.
De laatste versie dateerde echter van 2011 en een grondige herziening drong zich dan ook op. Er is immers heel wat geëvolueerd in zowel de medicamenteuze behandeling als de visie op gezonde voeding. De diëtisten van de Commissie Voeding van de Diabetes Liga vzw namen het voortouw in dit project. Verder droegen heel wat experten hun steentje bij. Richtlijnen en wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland werden zo vertaald naar een nieuw en breed gedragen protocol voor Vlaanderen.
Met het voedingsprotocol draagt de Diabetes Liga bij tot een kwalitatieve begeleiding van de honderdduizenden Vlamingen die leven met diabetes type 1 of type 2.

Lancering op Thomas More
Het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’ wordt vandaag in primeur voorgesteld tijdens de jaarlijkse terugkomdag voor diabeteseducatoren van de Diabetes Liga, waar 200 aanwezigen verwacht worden. Dit event vindt deze keer plaats op de Thomas More-hogeschool (campus Lier).

Vanaf vandaag is de publicatie ook beschikbaar via de webshop van Diabetes Liga vzw (shop.diabetes.be).

Over de Diabetes Liga
Diabetes Liga is een onafhankelijke vereniging met meer dan 75 jaar ervaring rond alle aspecten van diabetes. De vereniging biedt ondersteuning en initiatieven aan die bijdragen tot een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes. Zowel mensen met diabetes als zorgverleners maken deel uit van de 18.000 leden en 500 vrijwilligers. De werking van de Diabetes Liga richt zich op: kwalitatieve en betrouwbare informatie, belangenbehartiging, een netwerk vormen van mensen met diabetes en zorgverleners en de preventie van type 2 diabetes.

Meer informatie

Frederik Muylle, Manager Informatie Diabetes Liga vzw (M 0472 340 058)
E-mail: frederik.muylle@diabetes.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht