Griepvaccinatie: meer dan ooit nodig voor iedereen met diabetes.

01-09-2020

Binnenkort start de jaarlijkse griepcampagne. In het licht van het coronavirus (COVID-19) dat nog altijd woekert, zijn er voor het komend seizoen enkele kleine wijzigingen. Zo wordt bij de griepvaccinatie dit jaar absolute voorrang gegeven aan specifieke risicogroepen zoals personen met diabetes.

Waarom moeten personen met diabetes zich laten vaccineren tegen de griep?

Griep kan, net zoals andere infecties, de bloedsuiker sterk ontregelen. Personen met diabetes hebben een hoger risico op ernstige verwikkelingen (bv. longontsteking) alsook een opname in het ziekenhuis door de griep. Voorkomen is dus duidelijk beter dan genezen.

Je laten vaccineren tegen de griep is in tijden van COVID-19 extra belangrijk. Door je te laten vaccineren tegen de griep, kan je mee het aantal ziekenhuisopnames verminderen. Dit is erg belangrijk aangezien het griepseizoen kan samenvallen met een opflakkering of piek van COVID-19. Je laten vaccineren doe je omwille van je eigen gezondheid, maar ook ter ondersteuning van de gezondheidszorg!

 

Wat zijn de symptomen van griep?

Griep begint meestal plotseling, met hoge koorts en koude rillingen. Alles doet pijn, vooral de keel, het hoofd en de ledematen. Vaak is er een droge hoest en een loopneus. De klachten duren enkele dagen tot een week, maar het kan soms een paar weken duren voordat je je weer de oude voelt. Bij personen met diabetes kan griep leiden tot belangrijke ontregeling van de bloedsuiker maar eveneens tot ernstige long- en hartproblemen en in zeldzame gevallen zelfs tot een dodelijke longontsteking of hersenvliesontsteking.

 

Wie moet zich laten vaccineren tegen de griep?

Categorie A:

GROEP 1

 • Alle personen ouder dan 6 maand met een chronische aandoening (ook indien dit gestabiliseerd is), bv. personen met diabetes, longproblemen, hartaandoening, nierproblemen, leverproblemen …, inclusief personen met BMI hoger dan 35;
 • Alle personen vanaf 65 jaar;
 • Alle zwangere vrouwen;
 • Alle personen die in een instelling verblijven;
 • Kinderen vanaf 6 maand tot 18 jaar die langdurige aspirinetherapie krijgen.

GROEP 2

Personen werkzaam in de gezondheidssector.

GROEP 3

Personen die onder hetzelfde dak wonen als personen uit groep 1 (bv. iedereen die samenwoont met een persoon die diabetes heeft) of die samenwonen met kinderen onder de 6 maand.

 

Categorie B:

Personen tussen de 50 en 65 jaar.

 

Ik heb mijn diabetes perfect onder controle, is een griepvaccin dan wel nuttig?

Ja! Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad laat iedereen met diabetes (ouder dan 6 maand) zich best jaarlijks laten vaccineren tegen seizoensgriep, ongeacht leeftijd, type diabetes of behandeling.

 

Hoe verloopt griepvaccinatie dit najaar?

Normaal wordt aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik te laten zetten. Het vaccin biedt binnen de 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming. Voor de seizoensgriep van 2020-2021 vindt de griepvaccinatie gefaseerd plaats.

 1. Van 1 oktober tot 15 november 2020
  De vaccins worden alleen afgeleverd aan risicopersonen uit categorie A en B. Alle personen met diabetes, alsook de personen die samenwonen met hen, behoren tot deze categorie.
 2. Vanaf 15 november 2020
  Indien er nog vaccins beschikbaar zijn,  kan de vaccinatie worden uitgebreid naar de rest van de bevolking.

Het griepseizoen duurt gemiddeld 8 à 12 weken. Griepvaccinatie blijft opportuun zolang de piek van de griepepidemie nog niet bereikt is. Na deze piek kan er best overlegd worden met de behandelend arts of een vaccinatie nog nuttig is.

 

Griepvaccinatie stap voor stap

 • Maak (telefonisch) een afspraak met je huisarts zodat je je voorschrift voor het griepvaccin kan afhalen. Laat je huisarts op het voorschrift vermelden ‘derdebetalersregeling van toepassing’. Personen uit de risicogroep krijgen het vaccin deels terugbetaald. Sommige mutualiteiten betalen daarnaast nog extra terug, mits attest van de apotheker. Het afhalen van het voorschrift kan reeds in september gebeuren.
 • Vanaf 1 oktober: ga naar je apotheker om het griepvaccin. Bewaar het vaccin in het groentevak van de koelkast, anders wordt het waardeloos. Haal het vaccin zeker af voor 15 november, anders is het mogelijk niet meer beschikbaar.
 • Vanaf 15 oktober: ga met het vaccin naar je huisarts om je te laten inenten. Het griepseizoen start meestal pas na Nieuwjaar en de werkingsduur van het vaccin is beperkt tot 4 à 6 maand. Ga dus ook liefst niet te vroeg, tweede helft van november tot half december lijkt de meest geschikte periode.  

 

Is het griepvaccin gevaarlijk?

Je kan geen griep krijgen van het vaccin zelf. Het griepvaccin is immers een ‘dood’ vaccin. Er wordt geen levend afgezwakte virus ingespoten, zoals het vaccin tegen mazelen-bof-rode hond.  

Wel kan je na de inspuiting wat roodheid, zwelling, pijn of stijfheid op de injectieplaats ervaren. Ook kan je een licht grieperig gevoel ervaren, maar het gaat om een lichamelijke reactie die niets met griep te maken heeft. Dit is van korte duur en je kan normaal blijven functioneren. In heel zeldzame gevallen treedt er een meer uitgesproken allergische reactie op. Daarom blijf je best, na de inenting, nog een tiental minuten in de wachtzaal zitten.

 

Beschermt een griepvaccin tegen COVID-19?

Neen, griepvaccinatie beschermt je enkel (gedeeltelijk) tegen het virus (influenza) dat griep veroorzaakt. COVID-19 behoort tot een andere soort virussen en dit najaar zal er nog geen vaccin tegen dit virus zijn.

 

De zes basisregels om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan blijven dus onverminderd van kracht:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Vermoedelijk zullen deze preventieve maatregelen trouwens ook een gunstige impact hebben op de griepepidemie, maar dat zullen we pas in de komende maanden kunnen vaststellen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht