Groen licht voor terugbetaling nieuwe meettechnologie dankzij de Diabetes Liga!

21-06-2016
Vrouw met FreeStyle Libre

Na maanden van onderhandelingen waarbij de Diabetes Liga nauw betrokken was, is er op het RIZIV een akkoord bereikt over een nieuwe diabetesconventie, die een duidelijk kader biedt voor de  terugbetaling van nieuwe meettechnieken zoals de zogenoemde ‘flash glucose monitoring’. De vereniging was de voorbije maanden erg actief in het overtuigen van de minister, mutualiteiten en RIZIV van het nut van deze innovatie voor de levenskwaliteit van mensen met diabetes, en mét resultaat. Dat ondanks budgettair krappe tijden. Een vragenronde met prof. De Block, voorzitter van de Diabetes Liga, over het hoe en waarom.

Wat is er zo positief aan de nieuwe conventie?

De recent goedgekeurde conventie geeft ons de mogelijkheid om innovaties en nieuwe technologie vlot ter beschikking te stellen aan mensen met diabetes die er het meest nood aan hebben. Het gaat om mensen die zelf geen insuline meer aanmaken zoals bij type 1 diabetes of na wegname van de pancreas, die dagelijks 4 tot 5 keer insuline spuiten of een insulinepomp hebben.  Voor anderen is er ook toegang, mits een eigen bijdrage in de kosten.

De Diabetes Liga heeft er hard voor geijverd om deze keuze voor de toekomst mogelijk te maken en het is dan ook fantastisch vast te stellen dat de overheid onze visie is gevolgd.


Wat verandert er concreet vanaf 1 juli?

Mensen die in de conventie zijn opgenomen, kunnen nu opteren voor de klassieke vingerprikmethode of de sensormethode, via de FreeStyle Libre. Zij hebben dan recht op terugbetaling van materiaal naargelang de groep waartoe ze behoren:

  • In groep A zit iedereen met diabetes type 1; zij krijgen volledige terugbetaling van sensoren en glycemiestrips (140 strips/maand voor wie bij de klassieke vingerprik kiest en 25 strips + 2,2 sensoren/maand voor wie voor een sensor kiest)
  • In groep B zitten mensen met type 2 diabetes en complexe injectietherapie. Zij hebben recht op 120 strips en gedeeltelijke terubetaling als ze kiezen voor de sensor.
  • Groep C is enkel bedoeld voor wie tijdelijk in de conventie wordt opgenomen, bijvoorbeeld omwille van ontregeling door kanker. Zij krijgen 25 strips gratis en kunnen bij gebruik van flash glucose monitoring, via het conventiecentrum sensoren aankopen. Gedeeltelijke terugbetaling is voorzien.


Een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij de huisarts blijft een verplichting om opgenomen te worden in de nieuwe conventie.


Waarin verschilt de flash monitoring met de vingerprik?

Voor wie problemen heeft met prikken, biedt flash glucose monitoring natuurlijk een evident voordeel. Maar nog belangrijker is het grote gebruiksgemak. De sensor kan gedragen worden tijdens het zwemmen of douchen en de metingen gebeuren door over de sensor te wrijven, zelfs door de kleding. Bovendien kan een partner of ouder bijvoorbeeld ’s nachts scannen zonder te storen.

In bepaalde gevallen kan het toch nog nodig zijn om via een vingerprik te meten, bijvoorbeeld bij een sterk dalende bloedglucose, of wanneer men symptomen van een hypo heeft die niet overeenstemmen met wat het toestel aangeeft. .

 

Waarin zit het onderscheid tussen flash monitoring en continue glucose metingen (CGM)?

Beide technologieën verschillen in wezen  niet zo heel erg van mekaar. De sensoren voor flash monitoring zijn wel makkelijker aan te brengen, met een gebruiksvriendelijk toestel. Het toestel voor flash monitoring, FreeStyle Libre,  geeft echter geen alarmen.

In de praktijk zullen de mensen die nu uit de boot vallen voor continue glucose metingen, vaak kunnen geholpen worden met flash glucose monitoring.

 

Wordt prikken binnenkort verleden tijd?

De nieuwe technologie is veelbelovend maar we moeten eerst kunnen aantonen dat ze effectief bijdraagt tot een betere behandeling en minder complicaties. Ze levert ons in ieder geval informatie die we niet kunnen verkrijgen via een vingerprik, wat ons inzicht in het effect van bloedsuikerschommelingen vooruithelpt.

Het is wel zo dat wie met maximaal 2 injecties wordt behandeld, en dat is de grootste groep van personen met type 2 diabetes, weinig kan doen met de extra informatie die sensoren leveren.  Zij kunnen hun behandeling immers niet of nauwelijks bijsturen.   

Voor de meer intensief behandelde personen,  gaan we richting een artificiële pancreas. Met een dergelijk ‘volautomatisch’ systeem zijn we nu al in staat een duidelijke verbetering van de bloedsuikerregeling te realiseren, met een drastische daling van de hypo’s. Ik verwacht en hoop dat dit binnen 5 jaar een plaats krijgt in de behandeling.

In de komende jaren zullen de firma’s wellicht volop gaan investeren in de nieuwe meettechnologie, want zij zullen verplicht zijn de markt te volgen. Het ruimer gebruik zal ook de prijs wat kunnen drukken.

Het volledige interview en meer praktische informatie over flash glucose monitoring, kan je binnenkort lezen in Diabetes Info juli-augustus.

NB De nieuwe conventie is er voorlopig enkel voor volwassenen, nog niet voor kinderen (dit ten vroegste vanaf 1 oktober 2016).

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht