Hebben regelmatige drinkers echt minder kans op diabetes?

01-08-2017

Uit een Deense studie (onderdeel van de Deense gezondheidsenquête) blijkt dat lichte tot matige alcoholconsumptie geassocieerd is met een lager risico op diabetes. Ook het type alcohol zou hierbij een rol spelen.

Bij een groep van 70.000 mensen werd er in de gezondheidsenquête ook gepeild naar de drinkgewoontes. De enquête werd afgenomen gedurende 2007-2008 en vervolgens werd er vijf jaar later gekeken naar het aantal deelnemers dat diabetes gekregen had.

Hieruit bleek dat mensen die 3 à 4 keer per week alcohol drinken 30% minder kans hebben op diabetes type 2, dan mensen die iets minder drinken. Het laagste risico op diabetes bij drinkers werd gevonden bij mannen die 14 glazen per week dronken (43% minder kans) en bij vrouwen waren dit 9 glazen per week (58%). Deze resultaten zijn relatief aangezien mensen die geen alcohol dronken de laagste kans hadden op diabetes type 2!

Vooral wijn had een positief effect op het verminderen van het risico op diabetes type 2. Enkel mannen ondervonden ook een gunstig effect van bierconsumptie,  en bij vrouwen zag men dat de consumptie van 7 of meer eenheden likeur zorgde voor 83% meer kans op diabetes.

Echter, sterke nuancering is nodig. De studiedeelnemers werden enkel op 1 moment in de tijd bevraagd. De onderzoekers hadden dus geen duidelijk zicht op mogelijke veranderingen in drink- en andere levensstijlgewoontes gedurende de 5 jaar na het invullen van de enquête.

Zelfs indien er een echte relatie is tussen drinkgedrag en het risico op diabetes, bestaan er veel gezondere manieren om het risico op type 2 diabetes te verminderen, zoals bijvoorbeeld het streven naar en het behouden van een gezond gewicht. Alcohol is een belangrijke bron van calorieën. Regelmatige alcoholconsumptie kan de lever aantasten, verslaving in de hand werken en het wordt in verband gebracht met een aantal kankers.

In België wordt, ongeacht het geslacht, aangeraden om niet meer dan tien glazen per week te drinken.  

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht