Het Vlaams Patiëntenplatform zoekt patiënten met diabetes type 2

10-03-2020

Voor patiënten met een complexe zorgnood is het van groot belang dat zorgverleners (huisarts, verpleegkundigen, apothekers, enz.) en welzijnswerkers (gezinszorg, sociale diensten enz.) goed kunnen samenwerken. Niet alleen binnen de eerste lijn of in het ziekenhuis, maar ook tussen de patiënt, de eerste lijn en een zorginstantie. Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen samenwerken is een goede communicatie en interactie tussen de patiënt, de verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties. Digitale ondersteuning van deze samenwerking is hierbij een grote uitdaging.

Het Vlaams Patiëntenplatform zal, in het kader van een EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) project in Limburg, samen met verschillende andere partners die communicatie en interactie binnen zorgprocessen proberen te verbeteren.

 

Het project heeft twee grote doelstellingen:

1. het in kaart brengen van de ontbrekende schakels in de digitale uitwisseling van gegevens:

Voor elk contactmoment dat je als patiënt hebt zal in detail opgelijst worden welke informatie / gegevens uitgewisseld worden en op welke manier dat gebeurt (elektronisch, mondeling, op papier, telefonisch, etc.). Wat loopt goed? Wat loopt niet goed?

2. een ideale situatie voorstellen en mogelijke oplossingen aanbieden:

Welke informatie wil de patiënt ontvangen en op welke manier? Waar, met wie, op welke manier en via welk kanaal moet er gecommuniceerd worden?

 

Om die doelen te kunnen bereiken is het Vlaams Patiëntenplatform op zoek naar patiënten met diabetes type 2 die willen deelnemen aan dit project.

Personen die interesse hebben om deel te nemen aan dit project of vragen hebben kunnen contact opnemen met Jeroen Brouwers via jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht