Leerkracht of kinderverzorger mag binnenkort bepaalde verpleegkundige taken uitvoeren

22-12-2017

Tot op vandaag mogen leerkrachten of kinderverzorgers geen verpleegkundige handelingen uitvoeren, waardoor ze wettelijk gezien bijvoorbeeld geen insuline mogen toedienen. Hierin zal binnenkort echter verandering komen. 

Mensen uit de omgeving van een persoon die bepaalde zorgen nodig heeft, zullen in de toekomst bepaalde verpleegkundige taken mogen uitvoeren binnen een welomlijnd kwaliteitskader. Daarover heeft Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een akkoord bereikt met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid. Het kwaliteitskader houdt in dat er een zorgplan moet zijn of een vaste procedure voor het delegeren van de verpleegkundige handelingen. De federale overheid gaat nu een 'negatieve lijst' opstellen, welke medische handelingen omvat die artsen en verpleegkundigen niét mogen delegeren. Zowel het delegeren van welomschreven taken als de uitvoering ervan zal steeds gebeuren op vrijwillige basis.

Het is nog niet geweten wanneer alles specifiek in voege zal gaan. De Diabetes Liga juicht dit initiatief toe en we volgen deze materie verder op.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht