Onderzoek: zelfregie voor het kind

29-01-2018

NAAM STUDIE
Zelfregie voor het kind. Zie mij, hoor mij, luister naar mij. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en wensen van kinderen – 9 – 12 jaar- m.b.t. participatie in de zorg.
 

INSTELLING
UC Leuven-Limburg
 

OMSCHRIJVING STUDIE 
kwalitatief onderzoek (fenomenologisch interpretatief)
 

DOEL STUDIE 
Het onderzoek zal enerzijds in kaart brengen hoe de kinderen deelname aan de zorg ervaren maar anderzijds ook peilen naar wensen, behoeften, noden van kinderen. Vanuit deze onderzoeksresultaten kunnen dan richtlijnen geformuleerd worden voor de klinische praktijk.
 

STUDIELOCATIE(S) 
UC Leuven, Campus Gasthuisberg
 

DUUR VAN DE STUDIE
september 2017 - september 2018
 

AANTAL PERSONEN
2 onderzoekers (en twee studenten uit de banaba pediatrie en neonatologie)
 

CONTACTPERSOON   
Naam: Ackermans
Adres: Ilse
Tel. nr: 016/375200
E-mail: ilse.ackermans@ucll.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht