Persbericht - Diabetes Liga lanceert eerste projectoproep van gloednieuw Onderzoeksfonds

12-05-2020

GENT - 12 mei 2020. Ondanks de moeilijke en verwarrende coronatijden gaat de Diabetes Liga verder met haar ambities. De organisatie beloofde haar leden grondig werk te maken van de steun voor wetenschappelijk onderzoek, en voegt nu ook de daad bij het woord. Samen met de Koning Boudewijnstichting werd een eerste oproep gelanceerd voor projecten die vanuit het Diabetes Liga Onderzoeksfonds kunnen worden gesteund.

Samenwerking Diabetes Liga - KBS

Eind 2019 werd het Diabetes Liga Onderzoeksfonds opgericht, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Een bewuste keuze, gezien de enorme knowhow van de Stichting in het operationeel beheer van wetenschappelijke fondsen, en haar uitstekende reputatie bij zowel professionals als het brede publiek. De Diabetes Liga vormt de link met patiënten en experts, en zal zich in het bijzonder toeleggen op de communicatie over het Fonds en de onderzoeksresultaten.

Het is meteen ook het eerste Fonds bij KBS dat ook niet-klinisch diabetesonderzoek zal ondersteunen.

De focus is drieledig, en omvat wetenschappelijk onderzoek:

  • met het oog op betere preventie of behandeling van diabetes, en het voorkomen van medische problemen die aan diabetes zijn gerelateerd,
  • naar de sociale/maatschappelijke impact van diabetes,
  • gericht op het toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen diabetes.

 

Oproep onderzoeksprojecten 2020

Sinds 5 mei loopt een eerste open oproep van het Diabetes Liga Onderzoeksfonds. In totaal wordt EUR 250 000 aan projectsteun voorzien. In november 2020 zullen (maximaal 3) geselecteerde projecten worden bekendgemaakt.

Projecten kunnen gaan over de preventie van diabetes en diabetescomplicaties, leefstijlaspecten van de behandeling, educatie, sociale steun, organisatie en kwaliteit van de zorg, (psycho)sociale aspecten … Belangrijke criteria zijn de wetenschappelijke kwaliteit van de dossiers en de relevantie van de onderzoeksthema’s op medisch en maatschappelijk vlak.

Onderzoekers – actief aan een Vlaamse onderzoeksinstelling - kunnen hun project nog tot en met 31 augustus indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

Dialoog over diabetesonderzoek

Samen met de lancering van de projectoproep, start de Diabetes Liga binnenkort ook een dialoog op met alle stakeholders van het diabetesonderzoek in Vlaanderen, waaronder patiënten maar ook onderzoekers en iedereen die professioneel betrokken is. Dit project, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, moet eind 2020 uitmonden in een heldere en gedragen prioriteitenlijst. Het Fonds zal met deze prioriteiten alvast rekening houden bij projectoproepen vanaf 2021, maar ze kunnen ook andere financiers helpen bij het bepalen van hun agenda.

 

Financiële steun nodig

Op dit moment heeft de Diabetes Liga eigen middelen voorzien voor de opstart van het Fonds. Deze zullen echter niet volstaan om de activiteiten verder te laten groeien in de komende jaren.
Daarom is financiële steun nu broodnodig als investering in de toekomst van de meer dan 500 000 mensen met diabetes in Vlaanderen.

Wie als particulier/bedrijf het Diabetes Liga Onderzoeksfonds financieel wenst te steunen kan een gift doen op het rekeningnummer BE44 0688 8882 2545. Voor giften vanaf €40 ontvangt de schenker een fiscaal attest.

De Diabetes Liga engageert zich om met die middelen te blijven investeren in kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek.

 

Over Diabetes Liga

De Diabetes Liga is hét kenniscentrum rond diabetes in Vlaanderen. Personen met diabetes en hun omgeving, professionelen, onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven … iedereen kan bij hen terecht. Daarom heeft ze een gratis Diabetes Infolijn, verspreidt ze informatieve folders en magazines, organiseert ze opleidingen en zetten ze online communicatie op. Relevant en to-the-point.

Daarnaast bouwt de organisatie bruggen tussen lotgenoten en hun familie, zorgverleners, wetenschappers, bedrijven en iedereen betrokken bij diabetes. Van jong tot oud. 18.000 leden, 450 vrijwilligers en tal van betrokken professionals worden met elkaar in contact gebracht op gezinsdagen, vakanties, lokale activiteiten over heel Vlaanderen, symposia en andere events.

De organisatie blijft tot slot aan de alarmbel trekken en brengt diabetes op alle niveaus onder de aandacht. Want diabetes treft inmiddels al 1 op de 10 Belgen. Ze zet iedereen ook letterlijk in beweging. Zo kan je deelnemen aan sport- en beweegevents of sensibilisatiecampagnes ondersteunen. Dankzij giften of legaten brengt de organisatie het diabetesonderzoek in een hogere versnelling.  

 

Over Koning Boudewijnstichting

Samen werken aan een betere samenleving

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

 

Perscontact Diabetes Liga 
Frederik Muylle
Senior Wetenschappelijk Adviseur
T (+32) 09 242 85 31  
M (+32) 0472 13 25 37
 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht