Persbericht - Diabetes Liga lanceert nieuw logo en huisstijl

05-05-2020

Gent, 4 mei 2020 - De Diabetes Liga werkt volop aan haar eigen evolutie en daar hoort een nieuw jasje bij. Daarom lanceert de organisatie trots haar nieuwe huisstijl. Het logo werd volledig opgefrist maar de blauwe kleur - symbool voor de wereldwijde strijd tegen diabetes - werd behouden. Vanaf mei staat een nieuwe slagzin centraal in de werking van de hele organisatie: de Diabetes Liga informeert, connecteert en mobiliseert.

Waarom een nieuwe huisstijl?

Al jarenlang behartigt de Diabetes Liga de belangen van personen met diabetes. Door de lancering van een nieuwe huisstijl, wil de Diabetes Liga nog meer naar buiten treden als dé centrale organisatie binnen de diabetessector.

“Om deze rol te vervullen moet ook de herkenbaarheid van de organisatie groeien. Een meer hedendaags logo en bijhorende huisstijl, moeten daaraan bijdragen.”, legt Paul Deleye (Algemeen Directeur) uit. “Bij de ontwikkeling van deze huisstijl werd bovendien uitvoerig rekening gehouden met de perceptie die we als organisatie nu hebben bij onze eigen leden en het brede publiek. Zo werd eerder reeds een kwalitatief onderzoek gehouden bij ons doelpubliek waarin gepeild werd naar de perceptie van de organisatie, haar sterke en zwakke kanten.”

 

Diabetes Liga informeert, connecteert en mobiliseert

De Diabetes Liga is hét kenniscentrum rond diabetes in Vlaanderen. Personen met diabetes en hun omgeving, professionelen, onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven … iedereen kan bij de Diabetes Liga terecht. Daarom heeft ze een gratis Diabetes Infolijn, verspreidt ze informatieve folders en magazines, organiseert ze opleidingen en zet ze online communicatie op. Relevant en to-the-point.

Daarnaast bouwt de organisatie bruggen tussen lotgenoten en hun familie, zorgverleners, wetenschappers, bedrijven en iedereen betrokken bij diabetes. Van jong tot oud. 18.000 leden, 450 vrijwilligers en tal van betrokken professionals worden met elkaar in contact gebracht op gezinsdagen, vakanties, lokale activiteiten over heel Vlaanderen, symposia en andere events.

De organisatie blijft tot slot aan de alarmbel trekken en brengt diabetes op alle niveaus onder de aandacht. Want diabetes treft inmiddels al 1 op de 10 Belgen. Ze zet iedereen ook letterlijk in beweging. Zo kan je deelnemen aan sport- en beweegevents of sensibilisatiecampagnes ondersteunen. Dankzij giften of legaten brengt de organisatie het diabetesonderzoek in een hogere versnelling.

 

Publicaties en online communicatie

De vernieuwing van de organisatie stopt niet bij de lancering van een nieuw logo. De Diabetes Liga trekt de vernieuwing resoluut door en vernieuwt haar hele communicatie-aanbod. Informatieve folders kregen een inhoudelijke en grafische herwerking, sociale mediakanalen zijn vernieuwd en worden meer structureel ingezet én de organisatie voorziet de lancering van een nieuwe website vanaf september 2020.

Wie vragen heeft over de nieuwe huisstijl, de afgeleide materialen of de werking van de Diabetes Liga, kan steeds terecht op het nummer 09/220 05 20 of via mail naar liga@diabetes.be  

 

Perscontact:

Paul Deleye

Algemeen Directeur

Paul.deleye@diabetes.be

T (+32) 09 242 85 31   

M (+32) 0472 85 64 49

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht