Persbericht - Diabetessector vraagt extra aandacht voor noodzakelijke opvolging van personen met een chronische aandoening

22-04-2020

Gent, 22 april 2020 - Met de uitbraak van COVID-19 en de bijhorende voorzorgsmaatregelen, staan heel wat diensten in ons land al enige tijd op 'pauze'. Toch staan we er niet altijd bij stil dat deze situatie een extra uitdaging vormt voor wie dagdagelijks met een chronische aandoening geconfronteerd wordt. Mensen met diabetes bijvoorbeeld moeten continu jongleren met bloedsuikerwaarden, medicatie, voeding, beweging en zich regelmatig door het zorgteam laten opvolgen. Dit is essentieel om ook in tijden van corona gezond te blijven. Daarom vraagt de Diabetes Liga aan mensen met diabetes om hun zelfzorg zeker niet te verwaarlozen.

Nood aan doorgedreven zelfzorg
“Diabetes vormt geen verhoogd risico op het krijgen van ‘corona’, maar wie als persoon met diabetes getroffen wordt, maakt wel meer kans op een ernstigere vorm. Hoewel het heel duidelijk is dat meestal ook andere aandoeningen meespelen (hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden, obesitas), beleven mensen met diabetes toch bange dagen.”, zo zegt Luk Buyse, voorzitter van de Diabetes Liga.

“Veel aandacht gaat momenteel naar het absoluut vermijden van infectie, waardoor veel mensen met diabetes niet meer buiten komen en ook schrik hebben om indien nodig naar de consultatie te komen. Of ze denken dat hun artsen momenteel wel wat beters te doen hebben dan aandacht te besteden aan hun aandoening. We moeten oppassen dat dit uitstel- en vermijdingsgedrag niet tot nog belangrijkere problemen aanleiding geeft. Er zijn immers de afgelopen weken al signalen gekomen dat artsen in de ziekenhuizen minder mensen zien met acute gezondheidsproblemen.”, stelt prof. Frank Nobels, erevoorzitter van de Diabetes Liga.

Diabetessector zet dienstverlening verder
In de tussentijd blijft de diabeteszorgverlening echter verder draaien. Huisartsen zijn bereikbaar en diabetesteams hebben hun organisatie op korte tijd aangepast om zo veel mogelijk mensen via tele-begeleiding te kunnen helpen. “Bij problemen met de diabetesregeling is het dus nog steeds mogelijk om contact op te nemen. De hulp staat klaar. Bij dringende problemen kan men nog altijd veilig op consultatie komen.”, zo gaat prof. Frank Nobels verder.

Bovendien zijn er geen tekorten aan medicijnen en medisch materiaal om diabetes te verzorgen. Zowel BeMedTech, de Belgische federatie van de industrie van medische technologieën, als de farmaceutische industrie, doen er alles aan om de nodige materialen en medicijnen blijvend aan te leveren. Ook andere diensten blijven hulp bieden. Het is dus niet nodig te wachten om hulp te zoeken bij dringende problemen zoals een diabetesvoetwonde, pijn op de borst, of andere dringende zaken.

Wat doet de Diabetes Liga?
Noodgedwongen moesten heel wat ondersteunende activiteiten en evenementen geschrapt worden. Maar de Diabetes Liga is eens te meer bereikbaar voor iedereen met vragen rond hun diabetes of als luisterend oor. De Diabetes Liga wil dat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan en roept ook op om het heft in eigen handen te nemen. Daarom roept ze de personen met diabetes op om:

- Regelmatig de glucosewaarden te controleren en de behandeling aan te passen indien nodig
- Blijvend te kiezen voor gezonde voeding en het lichaamsgewicht op peil te houden
- Stilzitten te beperken én voldoende in beweging te blijven
- Extra zorg te dragen voor de voeten
- De behandelend arts of het diabetesteam te contacteren bij ziekte, ontregeling van de diabetes of andere gezondheidsklachten
- Ook de mentale gezondheid te onderhouden door niet te veel te piekeren, tijdig te ontspannen én contact te houden met dierbaren
- Op tijd buiten te komen (met aandacht voor de door de overheid gevraagde maatregelen)

Wie meer vragen heeft over diabetes (en de relatie met het coronavirus) kan steeds terecht op het gratis nummer 0800 96 333, of via mail naar infolijn@diabetes.be.

Perscontact
Kevin De Smedt
Medewerker Diabetes Liga
Kevin.desmedt@diabetes.be
0472 13 25 37

Dr. Luk Buyse
Voorzitter Diabetes Liga
Luk.Buyse@medisch-huis-de-statie.be
056 41 11 19

Prof. dr. Frank Nobels
Erevoorzitter Diabetes Liga
frank.nobels@olvz-aalst.be
053 72 44 88

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht