Verklaring betreffende personen met diabetes en het gezondheidsrisico bij een SARS-CoV-2 besmetting, gebaseerd op de Sciensano-website en de expert-opinie van de Diabetes Liga

02-06-2020

Personen met diabetes hebben evenveel kans op een SARS-CoV-2 besmetting als mensen zonder diabetes. Gezonde personen met diabetes type 1 kunnen, net zoals de algemene bevolking, naar school gaan, gaan werken en op vakantie gaan. De algemene maatregelen uitgevaardigd door de overheid dienen wel opgevolgd te worden. Personen met diabetes type 2 met een verhoogd gezondheidsrisico overleggen best met hun arts.

De klachten veroorzaakt door het coronavirus zijn dezelfde bij personen met diabetes als personen zonder diabetes. Een ernstiger verloop van het coronavirus is frequenter bij mensen met diabetes type 2 met bijkomende aandoeningen: combinatie met overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatproblemen en/of nieraandoening. Bij deze personen is er ook een slechtere prognose bij een slecht geregelde type 2 diabetes.

Er zijn momenteel geen argumenten dat diabetes type 1 op zich zorgt voor een verhoogd risico in vergelijking met de algemene bevolking. Bijkomende risicofactoren zoals een hogere leeftijd of overgewicht blijven ook bij personen met diabetes type 1 zorgen voor een hoger gezondheidsrisico.

Kinderen met en zonder diabetes kunnen geïnfecteerd worden met SARS-CoV-2, maar ze worden er meestal niet erg ziek van of blijven asymptomatisch. Ernstige infecties bij kinderen zijn erg zeldzaam. In tegenstelling tot andere respiratoire virussen, lijkt het erop dat kinderen het SARS-Cov-2 virus niet makkelijk doorgeven. Het risico om een SARS-CoV-2-infectie op te lopen is het grootst via de volwassenen, en niet via de kinderen. De meeste kinderen met diabetes hebben geen ernstiger ziekteverloop dan andere kinderen wanneer ze een SARS-CoV-2 infectie oplopen. Ze kunnen dan ook gewoon naar school, op vakantie gaan en een vakantiejob uitoefenen, mits ze zich aan de algemeen geldende regels houden.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht