Versoepeling maatregelen corona vanaf 4 mei : iedereen met diabetes terug aan de slag?

30-04-2020

Vanaf maandag 4 mei gaat een versoepeling van de coronamaatregelen in. Industrie en bedrijven mogen geleidelijk aan terug heropstarten, waardoor dus meer mensen opnieuw terug aan de slag zullen gaan. Deze heropstart is gebonden aan bepaalde regels, zo moeten bedrijven in de mate van het mogelijke de regels van social distancing handhaven. Indien dit niet (altijd) mogelijk is, dan moeten de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.

 

Is bezorgdheid nodig?
Van onze leden met diabetes ontvangen wij momenteel heel wat vragen over deze heropstart. Elke versoepeling brengt ons een stapje dichter bij de vertrouwde realiteit, maar er heerst ook een enorme bezorgdheid over de risico’s die personen met diabetes lopen.

Belangrijk om weten:

  • Het blijft in de eerste plaats essentieel om de algemene maatregelen tegen besmetting met het coronavirus goed na te leven.
  • Het risico op besmetting met het coronavirus ligt op zich niet hoger voor personen met diabetes. De mogelijke verwikkelingen door het coronavirus kunnen wel ernstiger zijn voor een bepaalde groep personen met diabetes. Een slechtere diabetesregeling, overgewicht, hogere leeftijd, en bijkomende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten verhogen dit risico.
  • Niet elke persoon met diabetes heeft dus hetzelfde gezondheidsrisico,hoewel diabetes vaak algemeen als risicogroep wordt genoemd in de media. 
  • Een andere vaststelling is dat ook personen die samenleven met iemand met diabetes zich zorgen maken dat zij hun partner of familielid zullen besmetten.  

 

Duidelijkheid dringt zich op
Vanuit de overheid zijn er momenteel geen algemeen geldende maatregelen om personen met een hoger gezondheidsrisico en/of de personen die onder één dak met hen leven extra te beschermen. Op basis van de input van de Diabetes Liga en andere verenigingen, vraagt het Vlaams Patiëntenplatform hierrond dringend duidelijkheid. Momenteel wetenwerkgevers en artsen immers vaak niet wat ze (wettelijk) kunnen ondernemen om personen met een hoger gezondheidsrisico beter te beschermen en zijn de eventueel genomen maatregelen niet eenvormig. Extra beschermingsmaatregelen en/of een andere invulling van het takenpakket, met een minder hoog risico op besmetting, kan in sommige omstandigheden zeker overwogen worden. In sommige omstandigheden is het raadzaam dat personen met een hoger gezondheidsrisico nog niet aan de slag gaan. Er is echter nog discussie over het soort attest dat verstrekt kan worden en de financiële consequenties. Zo geeft een attest profylactisch verlof (preventieve thuisplaatsing) niet automatisch recht op een tegemoetkoming. Het sociaal secretariaat van je werkgever kan je meer duidelijkheid verschaffen.

De overheid heeft deze verzuchtingen gehoord en is zich bewust van de problematiek. In afwachting van verdere verduidelijking en een concreet wettelijk kader raden we iedereen aan om zijn/haar persoonlijke situatie te bespreken met de werkgever en de behandelend arts. Ook bij de versoepeling op 4 mei blijft telewerken waar mogelijk nog steeds de norm. Dit blijft belangrijk om het virus zo weinig mogelijk verder te verspreiden.

Wat doet de Diabetes Liga?
Vanuit de Diabetes Liga volgen we deze situatie nauw  op. Van zodra we meer concreet nieuws hebben zullen we dit communiceren via onze infokanalen. Ook de Diabetes Infolijn houdt de vinger aan de pols.. Aarzel dus niet om ons te contacteren via 0800/96 333 of infolijn@diabetes.be wanneer je een vraag hebt of een specifiek probleem wenst te melden. We zijn elke werkdag bereikbaar van 9 tot 15 uur.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht