Wereld Diabetes Dag 2018: gezin blijkt belangrijke bron van steun bij aanpak diabetes

12-11-2018

12 november 2018 - Op 14 november staat het thema ‘Diabetes en Familie’ centraal tijdens de 28e editie van Wereld Diabetes Dag. Deze internationale VN-dag heeft als doel het grote publiek correct te informeren en te sensibiliseren over diabetes. Deze inspanningen zijn vandaag meer dan ooit nodig. Zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose van diabetes en het aantal diagnoses neemt alleen maar toe. In Vlaanderen leven  momenteel zo’n 400.000 gezinnen met diabetes.  De impact van de diagnose diabetes op een gezin valt niet te onderschatten, maar zowel op emotioneel als praktisch vlak biedt het gezin ook heel wat steun en houvast voor mensen met diabetes. 

Gezinnen met diabetes vertellen

Diabetes kan iedereen treffen, op elke leeftijd, en de diagnose komt uiteraard hard aan. Toch bewijzen jonge en minder jonge Vlamingen elke dag hoe zij heel bewust en positief in “het leven met diabetes” staan. Begrip van en ondersteuning door hun familie zijn daarbij onmisbaar.

“Ik vind het belangrijk dat mijn gezin betrokken is bij de aanpak van mijn diabetes. In mijn leven met diabetes zijn zij de grootste bron van emotionele steun” – Johnny (52, type 1 diabetes, echtgenote heeft sinds 2 jaar type 2 diabetes). 

“Na de diagnose bij mijn dochter Ella werd ik op een week tijd gebombardeerd tot dokter, diëtiste en verpleegster. Maar je mag je door de ziekte niet in een hoekje laten drijven. We blijven als gezin op vakantie gaan, gaan samen sporten, enzovoort. Door alles samen aan te pakken, is het voor Ella ook makkelijker om een gezonde levensstijl aan te houden” – Brenda, mama van Ella (7 jaar, type 1 diabetes)

De Diabetes Liga vraagt via deze en andere getuigenissen aandacht voor diabetes en de impact daarvan op het gezinsleven. De Diabetes Liga blijft diabetes op de agenda plaatsen en zorgt dat er ook in 2018 op alle niveaus over diabetes gepraat wordt.

Ook jij kan ervoor zorgen dat diabetes een “trending topic en meer” wordt op 14 november. Deel je ervaringen via #LevenMetDiabetes #DiabetesLiga en maak mee het verschil.


Ledenbevraging "Diabetes en het gezin"

De Diabetes Liga peilde recent naar de impact van diabetes bij haar leden en hun gezin.

.


Lokale wandelingen 

Elk jaar organiseert de Diabetes Liga traditioneel zondagse lokale wandelingen naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag.

Hier kan je een overzicht vinden van alle wandelactiviteiten en -locaties op 18/11.

 

Over diabetes 
Diabetes is een chronische aandoening die nog al te vaak wordt onderschat. Vroegtijdige opsporing en behandeling zijn essentieel om de gevolgen zoals oogaandoeningen, nierproblemen en hart- en vaatziekten tot een minimum te beperken. Momenteel hebben 1 op 12 volwassen Belgen diabetes en men schat dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Er zijn wel een aantal risicofactoren aan te duiden zoals overgewicht (vooral te dikke buik), leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden. Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

 

Over Diabetes Liga vzw
Als onafhankelijke vereniging zet de Diabetes Liga zich al 76 jaar in voor een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes. De Diabetes Liga telt 18.000 leden en kan rekenen op de steun van 500 vrijwilligers. De Diabetes Liga is er zowel voor mensen met diabetes en hun omgeving als voor wie professioneel betrokken is. De werking richt zich op: verspreiden van kwalitatieve informatie over diabetes, behartiging van de belangen van mensen met diabetes, creëren van een community rond diabetes, en de preventie van type 2 diabetes, met de steun van de Vlaamse overheid.

 

Over Wereld Diabetes Dag
Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie en de Wereldgezondheidsorganisatie geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Wereld Diabetes Dag vindt elk jaar plaats op 14 november, ter gelegenheid van de geboortedag van Frederick Banting. Samen met Charles Best stond hij aan de basis van de ontdekking van insuline in 1922. Dankzij deze ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer. Sinds 2007 staat Wereld Diabetes Dag onder auspiciën van de Verenigde Naties.

 

 
Bijlage(n): 
Deel dit bericht
Deel dit bericht