Wijzigingen zorgtraject en voortraject diabetes type 2 vanaf 1 mei

28-03-2018

Vanaf 1 mei worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd binnen het zorgtraject diabetes type 2 en de opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject.

Wat verandert er voor het zorgtraject diabetes?

Meer flexibiliteit voor diabeteseducatie
Iemand die een zorgtrajectcontract heeft ondertekend en een goedkeuring heeft gekregen, heeft o.a. nog steeds recht op educatie:  5 sessies/jaar en éénmalig 5 bijkomende sessies in het eerste kalenderjaar.
Ook wie overschakelt van de diabetesconventie of al educatie gekregen heeft van een referentieverpleegkundige, heeft er recht op.
De sessies kunnen zowel bij de patiënt thuis als in de praktijk gegeven worden op voorwaarde dat één van de eerste 5 sessies bij de patiënt thuis gegeven wordt. Soms zijn groepseducaties mogelijk.

Toegang tot zelfzorgmateriaal strikter
Het recht op zelfzorgmateriaal (1 glucosemeter/3 jaar en 150 strips/6 maanden) geldt enkel nog voor wie een behandeling met insuline of een incretinemimeticum start of heeft.

Overgangsmaatregel:
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg- en extra educatie). Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.
 


Wat verandert er in het voortraject?

Vanaf 01/05/18 krijgt een patiënt toegang tot extra terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij/zij:

 • in het zorgsysteem “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” wordt opgevolgd
 • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
  • leeftijd 15-69 jaar
  • en cardiovasculair risicofactor gedefinieerd als: BMI ≥ 30
  • en/of arteriële hypertensie (hoge bloeddruk)
 • een voorschrift van de huisarts heeft

Over welke educatie gaat het ?
Patiënten hebben recht op max. 4 sessies educatie. Dit kan zowel gegeven worden door diabeteseducatoren (verpleegkundige-diabeteseducator, diëtist-diabeteseducator, podoloog-diabeteseducator of kinesitherapeut-diabeteseducator), diëtisten, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten.

Wie kan welke educatie geven?

 • diabeteseducatoren: individueel of in groep
 • diëtisten: individueel of in groep
 • apothekers: individueel of in groep
 • verpleegkundigen: alleen individuele educatie thuis bij de patiënt
 • kinesitherapeuten: alleen educatie in groep

 

Bekijk hier de uitgebreide informatie voor professionelen.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht