Gezondheidskompas brengt diabetesrisico Vlaming in beeld en wijst de weg naar gezonde levensstijl

22-01-2019

Gent, 24/01/2019. Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Dit kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Op basis van de resultaten geeft het kompas een persoonlijk leefstijladvies en verwijst het door naar de huisarts voor die risicofactoren die verdere opvolging verdienen. Personen ouder dan 45 krijgen een gedetailleerde score voor hun risico op diabetes. Het kompas is op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkeld door Zorg en Gezondheid, in samenwerking met de Diabetes Liga en Domus Medica.

Gezondheidskompas en diabetesrisico

Op www.gezondheidskompas.be kan iedereen een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst invullen over zijn levensstijl en risicofactoren. Er zijn vragen over persoonskenmerken zoals leeftijd en gewicht, over gewoontes zoals roken, drinken, bewegen en eten en over risicofactoren zoals kanker, erfelijkheid en eerdere diagnoses.

Specifiek voor diabetes zijn in het gezondheidskompas de vragen opgenomen uit de “FINDRISC”-vragenlijst van het HALT2Diabetes-project van de Diabetes Liga. Voor mensen ouder dan 45 kan er zo een duidelijke score voor het risico op diabetes berekend worden.

Dr. Luk Buyse, voorzitter van de Diabetes Liga: “De FINDRISC die in het gezondheidskompas zit, berekent met behulp van 8 parameters jouw totale risico om binnen de 10 jaar diabetes type 2 te krijgen. Bij een score van 12 of hoger is die kans duidelijk verhoogd. Via een gezonde leefstijl kan je dit risico echter aanpakken. Je wordt verwezen naar de huisarts voor een uitgebreider consult met bloedafname  voor bepaling van je bloedsuiker en -vetten. De huisarts brengt het risico op diabetes en hart- en vaatlijden in kaart en je krijgt aangepast leefstijladvies.”


Doorverwijzing leefstijlaanbod

De huisarts kan verdere onderzoeken uitvoeren zoals een bloedafname, meer advies geven en met voorschrift doorverwijzen naar een diëtist, een tabakoloog, een bewegingscoach  ...

Bij een hoger risico is het voor personen die (nog) geen diabetes hebben belangrijk om een preventief traject van opvolging in te stellen. De huisarts kan in dat geval verwijzen naar lokale laagdrempelige initiatieven zoals lokale sport- of wandelclub, het 10.000 stappen-initiatief van Vlaams Instituut Gezond Leven, het Bewegen op Verwijzing-programma …

In het kader van het diabetespreventieproject HALT2Diabetes kunnen huisartsen in 2 startregio's (regio Mechelen - Heist-op-den-Berg en regio Menen-Wervik-Wevelgem) deelname voorschrijven aan “Groepssessies Gezonde Voeding op verwijzing”. Dit aanbod wordt de komende tijd progressief uitgebreid over gans Vlaanderen. Het bestaat uit verschillende groepsessies, onder begeleiding van een diëtist(e), om praktijkgericht aan de slag te gaan met eetgewoonten en hoe gezonder te eten. Voor die groepsessies is een subsidie voorzien van 220.000 euro. Met dit budget kunnen er 175 trajecten van 6 sessies voor 1.750 deelnemers georganiseerd worden.
Lokale zorgverleners krijgen extra ondersteuning om het project uit te rollen.


Over diabetes

Momenteel hebben 1 op 12 van de volwassen Belgen diabetes en men schat dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

Over de Diabetes Liga vzw

De Diabetes Liga is dé belangenvereniging voor diabetes in Vlaanderen, en bouwt op meer dan 75 jaar ervaring. We willen meer bewustwording over diabetes creëren en preventie stimuleren. Daarnaast maken we ons sterk voor de beste diabeteszorg en zorgen we steeds voor de nodige ondersteuning, vanaf de diagnose. Onder het motto ‘samen voor een zorgeloos leven met diabetes’ is de Diabetes Liga kwaliteitsvol, verbindend en maatschappelijk betrokken.
Zowel mensen met diabetes en hun omgeving als iedereen die professioneel betrokken is, maken deel uit van de 500 vrijwilligers en meer dan 20.000 leden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht