Obesitaschirurgie

operatie

Recente inzichten tonen aan dat gastric bypass een gunstig effect kan hebben op de glycemieregeling en het risico op hart- en vaatziekten. Bij type 2 diabetes kan obesitaschirurgie in een aantal gevallen levens redden. Toch zijn er nog vragen over de effecten op lange termijn en weten we niet wie gunstig zal reageren. Toch is duidelijk dat chirurgie kan bijdragen in de behandeling van diabetes, mits de nodige voorbereiding en nazorg. 

Maagoperaties worden al tientallen jaren uitgevoerd en in de beginperiode werd deze chirurgie enkel gezien als een middel om te vermageren. Tegenwoordig wordt er meer en meer aandacht besteed aan de effecten op de stofwisseling. Wetenschappelijke studies tonen dat er op korte termijn een normalisatie optreedt van de bloedsuikerspiegel. Daarnaast werd een lagere kans op hart- en vaatziekten vastgesteld en een daling van het risico op overlijden. Ook de verwikkelingen ter hoogte van de ogen en nieren komen minder vaak voor.  


Effecten van gastric bypass

Hoewel ook andere operatieve technieken een gunstig resultaat opleveren op het vlak van gewichtsvermindering, wordt de gastric bypass momenteel gezien als ‘gouden standaard’. De operatie bestaat uit een combinatie van een maagverkleining en een bypass of overbrugging van het eerste deel van de dunne darm.

De effecten van heelkunde op de bloedsuikerwaarden wordt deels verklaard door het vrijstellen van bepaalde hormonen ter hoogte van de darm na een gastric bypass, zoals de incretines. Deze hormonen werken eetlustremmend en zorgen ook voor een verhoogde vrijstelling van insuline. Bovendien onderdrukken incretines de aanmaak van glucagon, dat van nature een bloedsuikerverhogende werking heeft. Het eindresultaat van al deze effecten is een snelle daling van de bloedsuikerwaarden, onafhankelijk van het gewicht.
 

Terugbetalingsvoorwaarden

De huidige Belgische terugbetalingsvoorwaarden steunen nog steeds op de body-mass index (BMI) (BMI = gewicht/ lengte²). Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van obesitaschirurgie moet men minstens een BMI van 40 kg/m² hebben ofwel 35 kg/m² indien men ook diabetes, moeilijk controleerbare hypertensie (= verhoogde bloeddruk) of slaapapneu (= slaapstoornis waarbij ademhaling abnormaal lang stopt) heeft.
 

Opvolging na de ingreep

Bij 1 op 3 patiënten heeft de ingreep slechts een beperkt effect. Vooral de diabetesduur blijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Hoe korter de diabetesduur en hoe beter de regeling voor de operatie, hoe groter de kans op blijvende genezing. Na verloop van tijd ontwikkelen veel personen toch opnieuw diabetes type 2.

Obesitaschirugie vraagt in de eerste plaats een optimale voorbereiding. Het risico op verwikkelingen, met name lekkage en obstructie, is in geoefende handen echter niet hoger dan het risico op verwikkelingen na het wegnemen van de galblaas.

Nazorg en opvolging na de operatie is onontbeerlijk. Veel personen met diabetes ondervinden lage bloedsuikerwaarden en zelfs hypoglycemieën na obesitasheelkunde. Ondanks het snelle gewichtsverlies blijft ook aandacht voor een gezonde voeding essentieel. Dumping is een fenomeen dat vrij frequent voorkomt en gepaard gaat met misselijkheid en een flauwtegevoel na de maaltijd. Bij een beperkt aantal personen kan het zelfs leiden tot invaliderende klachten. Veel van deze nevenwerkingen kunnen voorkomen worden door aandacht voor dieetmaatregelen, zoals het eten van kleine porties en het vermijden van snelwerkende suikers. Heelkunde helpt weliswaar het hongergevoel te verminderen, maar het is geen wondermiddel waardoor je geen inspanning meer moet leveren.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht