Oogproblemen

bij de oogarts

Diabetes kan de kleine bloedvaatjes van de ogen aantasten. Een jaarlijks bezoek aan de oogarts is nodig om beginnende oogproblemen op tijd op te sporen en indien nodig te behandelen.

Netvliesproblemen

In het netvlies kan diabetes voor ernstige letsels zorgen. Het netvlies is de lichtgevoelige laag van het oog waarop het beeld wordt geprojecteerd en vervolgens wordt doorgeseind naar de hersenen. Aantasting van de kleine bloedvaatjes in het netvlies heet retinopathie.
In een eerste stadium ontstaan kleine verbredingen en zwakke plaatsen waardoor kleine bloedingen en vochtlekkage optreden. Meestal ondervindt men geen enkele hinder, maar in dit stadium is dringende behandeling reeds nodig. Vandaar het noodzakelijke (jaarlijkse) onderzoek. De oogarts kan de letsels al vaststellen vóór je er hinder van hebt.

Als de diabetesregeling niet verbetert slibben in een volgend stadium de kleine haarvaten dicht. Zo ontstaat op verschillende plaatsen in het netvlies zuurstoftekort. Vervolgens worden nieuwe haarvaten aangemaakt die van zeer slechte kwaliteit zijn. Ze barsten gemakkelijk en kunnen uitgesproken bloedingen veroorzaken. Je merkt plots een donkere wolk of je kan gedurende maanden het zicht verliezen door het dikke bloedgordijn. Als in dit stadium niks wordt ondernomen, gaan de nieuw gevormde bloedvaten verschrompelen en uiteindelijk het netvlies lostrekken met definitieve blindheid tot gevolg. Dankzij een strikte suiker- en bloeddrukcontrole en jaarlijkse preventieve onderzoeken bij de oogarts kan je het risico tot het uiterste minimum beperken.


Oogcontrole

Een jaarlijks onderzoek door een oogarts is absoluut nodig. De oogarts meet de gezichtsscherpte, kijkt naar de lens, meet de oogdruk en bestudeert vooral het netvlies. Hij/zij kijkt daarbij met een lichtje naar het netvlies en de binnenkant van het oog. Omdat de pupil door het licht vernauwt, gebruikt de oogarts oogdruppels die de pupil verwijden. Deze druppels kunnen gedurende een tweetal uur na het onderzoek het zicht tijdelijk vertroebelen. Het is dan ook onverantwoord om dan zelf je wagen te besturen.

Wanneer de oogarts beginnende letsels in het netvlies ziet, volgt een onderzoek met fluorescerende kleurstof. Daardoor is het mogelijk om dadelijk te zien waar de haarvaten verstopt zijn, waar lekkage optreedt en hoe uitgebreid dit is.

Na dit onderzoek ziet de huid er gedurende 1 dag wat geel uit en ook de urine kleurt geel tot de kleurstof volledig is uitgescheiden. Dit kan echter geen kwaad en allergische reactie treden slechts in zeldzame gevallen op.

 

Hoe kan je oogproblemen voorkomen?

  • Hou bloedglucose en bloeddruk strikt onder controle.
  • Stop met roken.
  • Laat minstens 1 keer per jaar een oogonderzoek uitvoeren.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht