Opstart insuline bij diabetes 2

insulinespuit type 2 diabetes

In het begin kunnen personen met diabetes type 2 vaak goed behandeld worden met leefstijladvies en bloedsuikerverlagende medicatie. De pancreasfunctie gaat echter stelselmatig achteruit. Bijna iedereen met diabetes type 2 zal daarom op een bepaald ogenblik insuline moeten injecteren. Het is belangrijk hier niet mee te wachten.  

Type 2 diabetes is een progressieve aandoening waardoor de pancreasfunctie geleidelijk achteruitgaat. Hierdoor moeten er stapsgewijs meer middelen ingezet worden om de diabetes onder controle te krijgen. Deze stappen gaan van leefstijl over naar één soort pil, nadien twee soorten pillen en uiteindelijk insuline. De snelheid waarmee dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon en is moeilijk te voorspellen. De ene heeft al na enkele jaren insuline nodig terwijl de andere misschien na 10 jaar enkel een pilletje metformine neemt. De opstart van insuline wordt echter nog te vaak als een ‘straf’ gezien, een gevolg van ‘niet goed je best doen’, terwijl het dus voor een deel ook een natuurlijke evolutie is.
 

Aandachtspunten

Op het moment dat insuline overwogen wordt, zijn het vooral de bloedsuikerwaarden ’s morgens die moeilijk onder controle te houden zijn. Deze hoge ochtendwaarden worden veroorzaakt door een overmatige vrijstelling van suiker uit de lever. Eén injectie met een langwerkende insuline zal vaak voldoende zijn om de nachtelijke suikerproductie te controleren. Na deze eerste fase zijn er verschillende combinaties mogelijk. Je arts zal in overleg met jou bepalen welk insulineschema de voorkeur krijgt.

Veel personen hebben schrik voor het inspuiten van insuline. Een insuline-injectie is nochtans niet pijnlijk en wordt zelfs minder gevoeld dan een vingerprik. De insulinenaaldjes zijn ook veel korter dan vroeger. De kortste naaldjes zijn slechts 4 mm lang. Ook het schrikbeeld van de onverwachte hypo kan een reden zijn om het opstarten van insuline uit te stellen. Nochtans is dit onterecht. Bijna iedereen voelt immers zijn/haar hypo’s goed aankomen. Er is dus voldoende tijd om te reageren en suikers in te nemen. Het risico op een hypo is bij één injectie per dag bovendien kleiner dan wanneer je meerdere keren per dag insuline inspuit.

Indien er te lang wordt gewacht met het opstarten van insuline, dan zal één injectie per dag niet volstaan om de glycemiewaarden voldoende te verlagen. Er is dan een grotere nood aan insuline, waardoor ook maaltijdinsuline moet ingespoten worden. De opstart van insuline uitstellen is dan ook geen goed idee. Bovendien zal je door het uitstellen een periode minder goed geregeld zijn, wat het risico op complicaties op lange termijn verhoogt.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht