Pompconventie

In België kan men in ongeveer de helft van de diabetescentra terecht voor behandeling met een pomp. Het gaat om ziekenhuizen die een pompconventie hebben afgesloten met het RIZIV. Zij stellen materiaal ter beschikking en bieden ook de nodige begeleiding aan. 

Een behandeling via een insulinepomp wordt normaal gezien enkel toegestaan bij personen met type 1 diabetes. Het is de eerstekeuzebehandeling tijdens een zwangerschap, omdat het binnen deze periode uitermate belangrijk is de glycemiespiegels binnen strikte grenswaarden te houden. Vrouwen met een zwangerschapswens worden liefst al voor de zwangerschap overgeschakeld op een insulinepomp.

Via de pompconventie krijg je het nodige materiaal voor de pomptherapie (pomp, infuussets, batterijen, fixatiemateriaal) en voldoende educatie. In het begin is zeer intensieve begeleiding door het diabetesteam nodig. De meeste centra zullen je voor overschakeling naar een pomp enkele dagen hospitaliseren. Het instellen van de pomp met het bepalen van de basale insulinetoediening gebeurt immers best in stabiele omstandigheden. Na de hospitalisatie volgt nog een periode van intensieve begeleiding met bijsturing van de instellingen van de pomp. Nadien blijft regelmatige opvolging door het diabetesteam zeker nodig.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht