Preventie-initiatieven ontwikkelen en ondersteunen

De Diabetes Liga stimuleert de preventie van de ontwikkeling van type 2 diabetes en vroegtijdige diagnose bij risicopersonen, via diverse activiteiten.

De sterke toename van type 2 diabetes heeft ervoor gezorgd dat er internationaal heel wat beweegt op het vlak van preventie. Dit betekent dat we recent actiever zijn gaan inzetten op de preventie van diabetes bij hoogrisicopersonen. In 2009 werd het project Zoet Zwanger gelanceerd dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt om na de zwangerschap de nodige stappen te zetten. Dit project loopt nog zeker tot 2015, met steun van de Vlaamse overheid.

In 2012 gingen we nog een stapje verder en werd een Beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse overheid, over de preventie van en bij diabetes. Hiermee worden we gesubsidieerd als partnerorganisatie voor de periode 2012-2016. De Diabetes Liga zal adviseren, informeren, en verschillende projecten uitwerken die nodig zijn om de preventie van type 2 diabetes verder helpen vorm te geven. We werken vanuit onze kennis over diabetes samen met verschillende partners op het terrein van preventie.

Bekijk het volledig beleidsplan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht