Preventie-initiatieven van de Diabetes Liga

De Diabetes Liga stimuleert de preventie van de ontwikkeling van type 2 diabetes en vroegtijdige diagnose bij risicopersonen, via diverse activiteiten. Bekijk hier ons aanbod.

De sterke toename van type 2 diabetes heeft ervoor gezorgd dat er internationaal heel wat beweegt op het vlak van preventie. Dit betekent dat de Diabetes Liga actief inzet op de preventie van diabetes bij hoogrisicopersonen. In 2009 werd het project Zoet Zwanger, met de steun van de Vlaamse overheid, dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt om na de zwangerschap de nodige stappen te zetten  ter preventie en vroegtijdige opsporing van type 2 diabetes. Ondertussen is het project in praktisch alle Vlaamse ziekenhuizen geïmplementeerd en zijn er al meer dan 12.000 vrouwen die zich vrijwilliger geregistreerd hebben.

De sterke toename van type 2 diabetes heeft ervoor gezorgd dat er internationaal heel wat beweegt op het vlak van preventie. Dit betekent dat de Diabetes Liga recent actiever is gaan inzetten op de preventie van diabetes bij hoogrisicopersonen. In 2009 werd het project Zoet Zwanger gelanceerd dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt om na de zwangerschap de nodige stappen te zetten Dit project loopt nog zeker tot 2018, met steun van de Vlaamse overheid.

In 2012 gingen we nog een stapje verder en werd een Beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse overheid, over de preventie van en bij diabetes. Hiermee worden we gesubsidieerd als expertisecentrum inzake diabetes(preventie). De Diabetes Liga adviseert, informeert, en werkt verschillende materialen en projecten uit die nodig zijn om de preventie van type 2 diabetes gestructureerd vorm te geven in Vlaanderen. We werken vanuit onze kennis over diabetes samen met verschillende partners op het terrein van preventie.

Eén van de grote projecten, naast Zoet Zwanger, binnen de Beheersovereenkomst is HALT2Diabetes. In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord (gescreend) en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken. Voor de screening naar risico op (ongekende) type 2 diabetes wordt gebruikt gemaakt van de internationaal gevalideerde FINDRISC.
Het Gezondheidskompas, dat gebruikt wordt in het kader van HALT2Diabetes, is een online webapplicatie waarmee Vlamingen het risico op type 2 diabetes en hart- en vaatziektes kunnen testen. Dit kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Op basis van de resultaten geeft het kompas een persoonlijk leefstijladvies en verwijst het door naar de huisarts voor die risicofactoren die verdere opvolging verdienen. Specifiek voor (risico op) type 2 diabetes zijn in het gezondheidskompas de vragen opgenomen uit de FINDRISC vragenlijst.  Voor mensen ouder dan 45 jaar kan er zo een duidelijke score voor het risico op type 2 diabetes berekend worden.
Personen geïdentificeerd met een verhoogd risico op type 2 diabetes krijgen via de huisarts toegang tot de nodige leefstijlbegeleiding: Groepssessies Gezonde Voeding op VerwijzingBewegen op Verwijzing, Rookstopbegeleiding. 


Voor meer info of bestellingen van het preventie-aanbod: preventie@diabetes.be.

 

Ethische code preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving.

Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals de Diabetes Liga, het Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), maar ook de Vlaamse Logo’s en de ziekenfondsen.

Lees hier de ethische code.

 

E-learning preventie van type 2 diabetes

Als diëtist(e) actief in de eerste lijn kan je een belangrijke rol spelen in de preventie van type 2 diabetes door personen met een verhoogd risico te sensibiliseren en te ondersteunen om de nodige preventieve stappen te nemen.
Via de online e-learningmodule kan je je op een efficiënte en aangename manier bijscholen over dit onderwerp. Meer info op
www.diabetes.be/elearningpreventie.

 


Artikels diabetespreventie

 

HALT2Diabetes materialen

Risicotesten, brochures, affiches, lintmeters ... die je kan gebruiken om in te zetten op screening naar en preventie van type 2 diabetes binnen jouw werkveld, in het kader van HALT2Diabetes. Vind hier een overzicht van alle materialen.

   

Kernboodschappen diabetespreventie

Op basis van het “Wetenschappelijk dossier diabetespreventie” heeft de Diabetes Liga de belangrijkste kernboodschappen verzameld. Deze werden geformuleerd in een begrijpbare taal, bruikbaar voor iedereen die aan (communicatie over) diabetespreventie wil doen.
 

Pop-up stand diabetespreventie

Een display met toonbankje om een stand op te zetten i.k.v. sensibilisatie-acties voor diabetespreventie. De stand wordt bij voorkeur gecombineerd met andere materialen zoals folders, affiches, plasmascherm met slides, …
 

Slidekits diabetespreventie

Verschillende slidepakketten  met eenvoudige boodschappen over diabetespreventie. Te gebruiken voor (plasma)schermen of voor infosessies en presentaties.

 
Standpunt van de Diabetes Liga betreffende het gebruik van de bloedglucosemeter voor screening/diagnose van diabetes

Als partner van de Vlaamse overheid ontwikkelt de Diabetes Liga enkel tools en methodieken die op een wetenschappelijk gefundeerde manier bijdragen tot de preventie van type 2 diabetes.

Zogenaamde prikacties die nog steeds op lokaal niveau worden georganiseerd onder het mom van “awareness”, hebben hier geen plaats in. De bloedglucosemeter heeft immers geen enkele waarde als screeningsmiddel en bovendien houdt het ondoordacht gebruik in kader van prikacties (bijv. op beurzen) gezondheidsrisico’s in. Om die redenen heeft de Diabetes Liga hierover een duidelijk standpunt ingenomen.

 

Wetenschappelijk dossier diabetespreventie

Een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen rond diabetespreventie bij volwassenen op basis van studies in binnen- en buitenland. Dit wetenschappelijk dossier kan jou ondersteunen bij het toepassen van diabetespreventie in de dagelijkse praktijk.

 

Zoet Zwanger materialen

Infobruchures, registratieformulieren en affiches die je kan gebruiken in het kader van zwangerschapsdiabetes. Vind hier een overzicht van alle materialen.

 

Voor meer info of bestellingen van dit preventie-aanbod: preventie@diabetes.be.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht