Preventie-initiatieven van de Diabetes Liga

De Diabetes Liga stimuleert de preventie van de ontwikkeling van type 2 diabetes en vroegtijdige diagnose bij risicopersonen, via diverse activiteiten. Bekijk hier ons aanbod.

De sterke toename van type 2 diabetes heeft ervoor gezorgd dat er internationaal heel wat beweegt op het vlak van preventie. Dit betekent dat de Diabetes Liga recent actiever is gaan inzetten op de preventie van diabetes bij hoogrisicopersonen. In 2009 werd het project Zoet Zwanger gelanceerd dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt om na de zwangerschap de nodige stappen te zetten. Dit project loopt nog zeker tot 2018, met steun van de Vlaamse overheid.

In 2012 gingen we nog een stapje verder en werd een Beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse overheid, over de preventie van en bij diabetes. Hiermee worden we gesubsidieerd als partnerorganisatie voor de periode 2012-2016. De Diabetes Liga zal adviseren, informeren, en verschillende materialen en projecten uitwerken die nodig zijn om de preventie van type 2 diabetes verder helpen vorm te geven. We werken vanuit onze kennis over diabetes samen met verschillende partners op het terrein van preventie.

Eén van de grote en belangrijke projecten binnen de Beheersovereenkomst is HALT2Diabetes. In dit lokale project wordt een geïntegreerde strategie onderzocht om hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes op te sporen en te begeleiden naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken.


Voor meer info of bestellingen van het preventie-aanbod: preventie@diabetes.be.

 

Ethische code preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving.

Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals de Diabetes Liga, het Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), maar ook de Vlaamse Logo’s en de ziekenfondsen.

Lees hier de ethische code.

 

E-learning preventie van type 2 diabetes

Als diëtist(e) actief in de eerste lijn kan je een belangrijke rol spelen in de preventie van type 2 diabetes door personen met een verhoogd risico te sensibiliseren en te ondersteunen om de nodige preventieve stappen te nemen.
Via de online e-learningmodule kan je je op een efficiënte en aangename manier bijscholen over dit onderwerp. Meer info op
www.diabetes.be/elearningpreventie.

 


Artikels diabetespreventie

 

Affiches diabetespreventie

Twee soorten affiches om te gebruiken binnen acties ter preventie van type 2 diabetes.

 • Hoe groot is jouw risico?
 • Verminder jouw risico!   
 

 Evaluatie en registratie van sensibilisatie-acties diabetespreventie
 

Evalueer en leer ...

Het evalueren van sensibilisatie-acties voor diabetespreventie levert belangrijke feedback. Afhankelijk van de resultaten en bevindingen kan de actie worden bijgestuurd in functie van eventuele volgende edities.
Het evaluatiedocument kan kant-en-klaar gebruikt worden of dienen als inspiratiebron.
 

Een gouden kans om jouw actie en organisatie in de kijker te plaatsen …

Vul het registratiedocument in en bezorg het terug via preventie@diabetes.be.
Niet alleen ondersteunt dit een grondige evaluatie van jouw initiatief, daarnaast  maak je ook kans om de actie en organisatie extra in de kijker te plaatsen voor het grote publiek en tal van organisaties.
Tenslotte kan je op deze manier ook de nodige feedback vragen van de Diabetes Liga en een inspiratiebron zijn voor andere initiatiefnemers. 
  

Folders “Diabetes, besteed er op tijd aandacht aan”

Sensibiliserende folders die informeren over de verschillende aspecten van diabetes(preventie) gericht op verschillende risicofactoren.

 • Algemeen
 • Leeftijd
 • Overgewicht
 • Erfelijkheid
 • Prediabetes

 

Inspiratiebundel sensibilisatie-acties diabetespreventie

Om externen te ondersteunen bij het opzetten van sensibilisatie-acties heeft de Diabetes Liga een inspiratiebundel ontwikkeld met een overzicht van belangrijke basisdocumenten, tools en praktische aanbevelingen om onmiddellijk aan de slag te gaan.

 

Kennistest diabetespreventie

Kennistest waarbij verschillende mythes en (on)waarheden over diabetes(preventie)worden aangehaald.
   

Kernboodschappen diabetespreventie

Op basis van het “Wetenschappelijk dossier diabetespreventie” heeft de Diabetes Liga de belangrijkste kernboodschappen verzameld. Deze werden geformuleerd in een begrijpbare taal, bruikbaar voor iedereen die aan (communicatie over) diabetespreventie wil doen.
 

Pop-up stand diabetespreventie

Een display met toonbankje om een stand op te zetten i.k.v. sensibilisatie-acties voor diabetespreventie. De stand wordt bij voorkeur gecombineerd met andere materialen zoals folders, affiches, plasmascherm met slides, …
 

Slidekits diabetespreventie

4 verschillende slidepakketten  met eenvoudige boodschappen over diabetespreventie. Te gebruiken voor (plasma)schermen of voor infosessies en presentaties.

 • 4 slides
 • 6 slides
 • 19 slides
 • 51 slides

 
Standpunt van de Diabetes Liga betreffende het gebruik van de bloedglucosemeter voor screening/diagnose van diabetes

Als partner van de Vlaamse overheid ontwikkelt de Diabetes Liga enkel tools en methodieken die op een wetenschappelijk gefundeerde manier bijdragen tot de preventie van type 2 diabetes.

Zogenaamde prikacties die nog steeds op lokaal niveau worden georganiseerd onder het mom van “awareness”, hebben hier geen plaats in. De bloedglucosemeter heeft immers geen enkele waarde als screeningsmiddel en bovendien houdt het ondoordacht gebruik in kader van prikacties (bijv. op beurzen) gezondheidsrisico’s in. Om die redenen heeft de Diabetes Liga hierover een duidelijk standpunt ingenomen.

 

Wetenschappelijk dossier diabetespreventie

Een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen rond diabetespreventie bij volwassenen op basis van studies in binnen- en buitenland. Dit wetenschappelijk dossier kan jou ondersteunen bij het toepassen van diabetespreventie in de dagelijkse praktijk.

 

Voor meer info of bestellingen van dit preventie-aanbod: preventie@diabetes.be.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht