Realisaties van de Diabetes Liga

eerste totale pancreastransplantage (1966)

De Diabetes Liga is een nieuwe naam voor meer dan 70 jaar ervaring in diabetes en het verdedigen van de belangen van iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd.

De geschiedenis van de vereniging is sterk vervlochten met een aantal belangrijke evoluties in de diabeteszorg en –behandeling, zowel internationaal als in eigen land. We geven een kort chronologisch overzicht van belangrijke mijlpalen en realisaties uit het verleden van de vereniging.

• 1941: Oprichting “Vereniging tot bevordering van de Belangen der Diabeteslijders” (J.P. Hoet)
1950: ABD (Association Belge du Diabète) gesticht
1972: BVS (Belgische Vereniging voor Suikerzieken) gesticht, BVS-Nieuws, voorlichtingsvergaderingen in Vlaanderen, begrip ‘educatie’ ivm diabetes vindt ingang
• 1972: 1° adolescentenkamp BVS in Herentals
1977: oprichting 1° plaatselijke BVS-afdeling (Brugge)
1978: start verkoop wegwerpinsulinespuiten
1979: bloedstrips voor glycemiemeting met visuele aflezing beschikbaar
1980: start verkoop urinestrips voor glucose en glycemiestrips
1980: 1ste humane insuline beschikbaar
1981: start verkoop 1ste glycemiemeter (Hypocount)
1982: 1ste reeks uitzendingen op BRT-TV van ‘Leven met suikerziekte’ in samenwerking met BVS (5 lessen)
1986: 1ste uitgave van brochure: ‘Weet u voldoende over diabetes?’ (BVS)
1986: 1ste bijscholing van paramedici op Antwerpse Geneeskundige Dagen (BVS)
1987: Oprichting RIZIV-conventie voor diabetes onder impuls van BVS
1987: 1ste insulinepen (Novopen) beschikbaar
1988: Start 1ste BVS-cursus voor diabeteseducatoren (20-tal)
1989: Oprichting Belgisch Diabetes Register (BDR)
1990: Wegwerppennen voor insuline beschikbaar, 50% terugbetaald
1991: BVS-Nieuws krijgt een modern kleedje
1991: 1ste Wereld Diabetes Dag (initiatief van IDF en WHO)
1992: 1ste culturele reis van BVS (Praag)
1993: St. Vincentverklaring rond diabetes
1993: Uitbreiding types vakantiekampen BVS
1994: BVS wordt Vlaamse Diabetes Vereniging, BVS-Nieuws wordt Diabetes Info
1996: Levenslijn-actie op VTM: Diabetes Infolijn (0800) wordt opgericht.
1997: Start Diabetes Project Vlaanderen. Interdisciplinaire consensus over het beleid van NIDDM in Vlaanderen (Vlaamse Diabetes Vereniging i.s.m. WVVH)
1998: 1ste cursus voor diabeteseducatoren aan Arteveldehogeschool Gent
1998: Consensusconferentie sociale discriminatie (Vlaamse Diabetes Vereniging)
1999: 1ste ultrasnel insulineanaloog
1999: Opening ‘Diabeteshuis’ van de Vlaamse Diabetes Vereniging in Gent
1999: Vlaamse Diabetes Vereniging lanceert haar eerste website
2001: 1ste Diabetesbeurs (met ABD, Franstalige zustervereniging) in Brussel
2001: Start Nationaal Project Diabetische Voet (Vlaamse Diabetes Vereniging)
2003: Diabetespas gelanceerd onder impuls van Vlaamse Diabetes Vereniging
2004: 1ste trage insulineanaloog op de markt
2005: Vlaamse Diabetes Vereniging-Domus Medica Aanbevelingen Diabetes Mellitus type 2 voor huisartsen
2006: VN-resolutie over Diabetes. Wereld Diabetes Dag wordt VN-dag.
2006: Rapport Kenniscentrum legt de basis voor de organisatie van type 2 diabeteszorg in België (coördinatie door Vlaamse Diabetes Vereniging)
2007: Vernieuwing website Vlaamse Diabetes Vereniging
2007: Vlaamse Diabetes Vereniging start Vlaams tijdschrift voor Diabetologie voor zorgverleners
2009: Vlaamse Diabetes Vereniging lanceert Zoet Zwanger
2009: Federale taks hernieuwing rijbewijs afgeschaft onder impuls van de Vlaamse Diabetes Vereniging
2009: Start zorgtrajecten diabetes type 2/chronische nierinsufficiëntie
2012: Vlaamse Diabetes Vereniging wordt partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor preventie van en bij type 2 diabetes
2013: Vlaamse Diabetes Vereniging wordt na 20 jaar "Diabetes Liga" en lanceert een nieuw beleidsplan met strategische doelstellingen

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht