Rijgeschiktheidsattest

autosleutels

Bij de aanvraag van een rijgeschiktheidsattest, wordt het onderscheid gemaakt tussen een privé-rijbewijs en een professioneel rijbewijs. Rekening houdend met je behandeling en je medische situatie, kun je bij je huisarts of endocrinoloog terecht om een attest aan te vragen.

Voor privé-rijbewijs: groep 1 – rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G

 • Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insulineinspuitingen of insulinepomp): via huisarts.
 • Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog.
 • Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog.
 • Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.
   


Tips bij het invullen:

 • Wees er attent op dat je behandelende arts bij het invullen van het rijgeschiktheidsattest de categorieën juist overneemt.
 • Heb je een rijbewijs voor categorie A? Laat je arts dan ook de categorie AM, A1 en A2 aanduiden op het attest.
 • Heb je een rijbewijs voor categorie A3? Dan dient je arts de categorie AM aan te duiden.

   

Opmerking:

Sinds 2017 is er een nieuw rijgeschiktheidsattest in omloop.


Download hier je blanco rijgeschiktheidsattest voor groep 1 (Word-versie).

 

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 – rijbewijs C en D

 • Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek.
 • Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek.
 • Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.

   

Download hier je blanco rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (Word-versie). 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht