Rijgeschiktheidsevaluatie: formulieren (voor arts)

Deze evaluatieformulieren zijn opgesteld door de Diabetes Liga om artsen toe te laten te rijgeschiktheid van iemand met diabetes te bepalen. 

Deze evaluatieformulieren hebben tot doel:

  1. na te gaan of de persoon al dan niet rijgeschikt is,
  2. dat je als arts kan aantonen dat de evaluatie op een correcte manier is gebeurd
  3. een houvast te zijn voor educatie


Het origineel document wordt bewaard in het Globaal Medisch Dossier (GMD) en een kopie kan worden meegegeven aan de persoon ter motivatie.
De documenten kan je hier vinden:

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht