Schuldsaldoverzekering

schuld-saldo-verzekering

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening ben je vaak verplicht om ook een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Bij diabetes moet hier in veel gevallen een bijpremie voor betaald worden. Je goed informeren en vergelijken is de belangrijkste boodschap. De wet Partyka zorgt voor een gedeeltelijke bescherming tegen hoge premies of uitsluiting. Wat is een schuldsaldoverzekering?

Als je een lening aangaat voor de aankoop van een appartement of woning ben je vaak verplicht om ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat de hypothecaire lening verder wordt afbetaald aan de bankinstelling in geval van vroegtijdig overlijden. Doordat de verzekeringsmaatschappij dit verplicht, is men zeker dat er geen afbetalingsproblemen zullen zijn op het ogenblik van overlijden. Je kunt je voor het volledige geleende bedrag laten verzekeren of voor een bepaald percentage.

Het loont altijd de moeite om verschillende tarieven voor schuldsaldoverzekeringen met elkaar te vergelijken, zelfs indien de bankinstelling een korting op de lening geeft op het ogenblik van het afsluiten van een verzekering bij de eigen bank.


Bij diabetes: vergelijken is de boodschap!

Vaak betalen personen met diabetes een bijpremie, omwille van hun aandoening en de verbonden risico’s die gebaseerd zijn op bestaande statistieken. Een goede diabetesregeling is doorgaans positief voor de hoogte van de premie. Kijk steeds goed uit onder welk contract je je handtekening zet.

Als je je beslist om de schuldsaldoverzekering niet af te sluiten bij de bank waar je je lening afsluit maar bij een andere verzekeringsmaatschappij, is het wel mogelijk dat je de korting op je woonkrediet verliest. Dit is echter enkel als expliciet in de akkoordbrief of leningsakte vermeld staat dat een rentekorting wordt toegekend die afhankelijk is van het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bij een welbepaalde maatschappij.
Informeer je in dit geval zeer goed en kijk alle documenten en bijlagen grondig na om te zien of je niets over het hoofd ziet. Hou er ook rekening mee dat bij een schuldsaldoverzekering leeftijd ook een factor is om de hoogte van de premie te bepalen.


Wat bij een hoge meerpremie of weigering?

Op 1 januari 2015 trad de wet Partyka in voege. Deze wetgeving biedt personen met een chronische aandoening deels een oplossing voor de hoge bijpremies en uitsluitingen bij schuldsaldoverzekeringen.

De belangrijkste voordelen van de wet Partyka:
1. Het belangrijkste voordeel is dat de wet meer transparantie garandeert. Wanneer een schuldsaldoverzekeraar een bijpremie aanrekent of mensen weigert omwille van medische redenen dan moet hij dit objectief en redelijk motiveren. De motiveringsplicht bevat o.a. het meedelen van de medische reden voor de beslissing, de hoogte van de eventuele bijpremie en de persoonsgegevens van de raadsgeneesheer van de verzekeraar. De raadsgeneesheer moet indien dit wordt gevraagd ook de referenties van studies en statistieken doorgeven waarop zijn beslissing is gebaseerd en/of meer uitleg over de berekening van de bijpremie.

2. Voor schuldsaldoverzekeringen die worden afgesloten voor de bouw, verbouwing of aankoop van een enige en eigen gezinswoning, zijn er nu ook beroepsmogelijkheden. Wanneer de bijpremie meer dan 125% bedraagt komt men ook in aanmerking voor het solidariteitsmechanisme via de ‘Compensatiekas’. Meer informatie over hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat, kun je terugvinden in het document opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht