Structuur van de Diabetes Liga

Diabetes Liga logo

De Diabetes Liga heeft een unieke structuur van zowel patiënten als professionele zorgverleners die deel uitmaken van de 22.000 leden en meer dan 500 vrijwilligers.

Hoe maakt de Diabetes Liga haar keuzes?

Om een goede koers te varen moet je kunnen sturen. Dat geldt ook voor de Diabetes Liga, dé organisatie als het over diabetes gaat.
Daarom hebben wij een ‘bestuur’. Het bestuur kijkt vooruit en bepaalt de koers maar blikt ook terug om te zien of we goed gewerkt hebben.
 

Wat is een bestuur?

Een bestuur bestaat uit een groep mensen die de Diabetes Liga leiden, telkens voor een periode van 3 jaar. Zij maken de keuzes en leggen de prioriteiten vast waarrond er wordt gewerkt.


Hoe wordt dit ingevuld?

De Diabetes Liga kiest er bewust voor om met vrijwilligers te werken. Iedereen die lid is, kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat ze zelf ervaring hebben met diabetes, zelf, als partner of ouder of als zorgverlener.
 

Wie kan zetelen?

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze leden wensen en wat de Diabetes Liga nodig heeft, zijn er verschillende bestuursfuncties omschreven.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht