Terugbetaling diabetesmedicatie

geld

De meeste bloedsuikerverlagende medicatie wordt gratis verstrekt. Er kunnen wel specifieke voorwaarden verbonden zijn aan de terugbetaling van een bepaald geneesmiddel.

In België wordt de meeste bloedsuikerverlagende medicatie gratis verstrekt, gezien deze als een levensnoodzakelijke behandeling wordt beschouwd. Een uitzondering hierop zijn de alfaglucosidase-inhibitoren, waarvoor geen tegemoetkoming is voorzien. Deze producten worden trouwens ook minder gebruikt.

De gratis verstrekking betekent niet dat alle medicaties voor iedereen met diabetes toegankelijk zijn. Aan de terugbetaling van diabetesmedicatie worden door de overheid soms zeer specifieke voorwaarden gesteld. Er moet bijvoorbeeld worden rekening gehouden met de medische situatie, andere medicatie, de diabetesregeling (HbA1c), enz.

Hiervoor zal de behandelend arts een attest invullen voor de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Pas na de goedkeuring van deze laatste heb je recht op de gratis verstrekking van het geneesmiddel. Personen opgenomen in het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie (opvolging in het ziekenhuis) moeten ook voldoen aan de voorwaarden voor de gratis verstrekking, maar dienen geen aanvraag te doen via de adviserend geneesheer. Er moet op het medicatievoorschrift dan wel duidelijk vermeld worden dat ze zijn opgenomen in het zorgtraject en de conventie.

Uitzonderlijk is het mogelijk dat bepaalde diabetesmedicaties die worden voorgeschreven, maar gedeeltelijk worden terugbetaald. Dit zal enkel het geval zijn als er een goedkoper product op de markt is met dezelfde stofnaam (generisch of ‘wit’ product). Het alternatief is dan wel gratis voor de patiënt. In die situatie kun je in overleg met je arts eventueel naar het (voor jou) gratis alternatief overschakelen.  

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) verzamelt alle informatie over de geneesmiddelen op de Belgische markt, prijzen en terugbetalingsvoorwaarden. Raadpleeg hiervoor www.bcfi.be.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht