Toelating

Om als vrijwilliger aan de slag te gaan moet je in sommige gevallen toelating vragen om administratief in orde te zijn. Vergeet ook niet de vrijwilligersovereenkomst ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Vrijwilligerswerk, moet je hiervoor toelating vragen?

Een wat bizarre vraag, maar in sommige gevallen is het antwoord 'ja'. Iedereen mag vrijwilligen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Bepaalde mensen moeten eerst wat zaken in orde brengen voor ze mogen vrijwilligen, namelijk:  

 1. Mensen die werkloos of bruggepensioneerd zijn. 
  • Voor je start als vrijwilliger, moet je dit melden bij de RvA. De Diabetes Liga beschikt over een algemene goedkeuring van de RvA waardoor de vrijwilliger geen persoonljik formulier meer hoeft in te vullen, het is voldoende de algemene goedkeuring te bezorgen aan de RvA. 
  • (3 pagina's, in de documenten wordt de oude benaming nl. de Vlaamse Diabetes Vereniging gebruikt, deze naam wordt nog steeds erkend voor de RVA )
  • Document 1, Document 2 en Document 3
 2. Mensen die een leefloon krijgen van het OCMW. 
  • Vooraleer je start, moet je dit eerst laten weten aan je dossierbeheerder bij het OCMW. En je dossierbeheerder moet hiermee akkoord zijn. 
 3. Mensen die een uitkering krijgen van de mutualiteit. 
  • Vooraleer je start, moet de adviserend geneesheer van je mutualiteit hiermee akkoord zijn. Hij kijkt of het vrijwilligerswerk je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt.
  • Download hier het formulier
 4. Bepaalde asielzoekers
  • Je hoeft geen Belg te zijn om te vrijwilligen. Alle mensen uit de Europese Unie kunnen vrijwilligen, vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning kunnen ook vrijwilligen. 
  • Als asielzoeker mag je vrijwilligen in twee gevallen:
   • Als je recht hebt op opvang. 
   • Als je een wettig verblijfsdocument hebt of in een erkenningsprocedure zit. 
  • Veel asielzoekers kunnen vrijwilligers, mits melding bij Fedasil of het OCMW. 

 

Vrijwilligersovereenkomst

Deze overeenkomst is een concreet engagement van de vereniging naar de vrijwilliger om hem/haar te informeren, verzekeren en ondersteunen. Ben je als vrijwilliger actief maar heb je de vrijwilligersovereenkomst nog niet ondertekend, bezorg dan een ingevuld exemplaar aan het secretariaat.

 • De vrijwilligersovereenkomst is hier te vinden. 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht